W dniach 26 i 27 listopada 2018 r. odbywały się uroczystości z okazji 100. rocznicy ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas rozpoczęcia uroczystości, VIGO Photonics zostało wyróżnione odznaką honorową „Zasłużony dla wynalazczości” przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów. Wręczenie odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie.

W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy RP udzielił ponad 228 tysięcy patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 69 tysięcy wzorów użytkowych, 42 tysiące wzorów przemysłowych, zdobniczych oraz wzorów rysunkowych i modeli oraz ponad 461 tysięcy znaków towarowych. Łącznie w tym okresie wpłynęło do Urzędu Patentowego RP ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń.

– Serdecznie dziękujemy za przyznane wyróżnienie. Jest nam niezmiernie miło, że nasza działalność przyczynia się do wzrostu znaczenia Polski na globalnej mapie innowacyjnych technologii. Gratulujemy także Urzędowi Patentowemu RP pięknej rocznicy oraz życzymy dalszych sukcesów w kolejnych latach działalności – podsumował Prezes VIGO Photonics S.A. – Adam Piotrowski.