Wszelkie sprawy serwisowe prosimy zgłaszać przed wyżej wymienionym terminem.