home-icon/Home / Szacunki VIGO za I kwartał 2023  – rosnąca sprzedaż w USA i Azji, wyraźne zwiększenie sprzedaży w segmencie wojskowym

Szacunki VIGO za I kwartał 2023 – rosnąca sprzedaż w USA i Azji, wyraźne zwiększenie sprzedaży w segmencie wojskowym

  • Sprzedaż na rynkach północnoamerykańskich przekroczyła poziom 3,7 mln zł
  • Utrzymywana wysoka dynamika sprzedaży na rynkach azjatyckich, sprzedaż na poziomie 3,4 mln zł
  • Wzrost sprzedaży w segmencie wojskowym w Polsce i zagranicą

VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów i modułów detekcyjnych średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych w I kwartale 2023 osiągnął 18,8 mln zł skonsolidowanych przychodów.  

 

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w tym okresie wyniosła łącznie 17,2 mln zł (+53% r/r, -5% q/q), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 1,6 mln zł (wzrost x3 r/r, porównywalnie q/q). W I kwartale 2023 największy wzrost sprzedaży r/r zanotował segment przemysłowy (11,1 mln zł, +33% r/r, -8% q/q), dzięki dobrej sprzedaży w USA (czujniki metanu), Europie (przemysł półprzewodnikowy) oraz Azji (urządzenia pomiarowe) oraz segment materiałów półprzewodnikowych (zamówienia na struktury QCL – Kwantowe Lasery Kaskadowe).  Łącznie przychody I kwartału 2023 zamknęły się kwotą 18,8 mln zł (+60% r/r, -5% q/q).

 

Jesteśmy zadowoleni z przychodów I kwartału 2023, które są zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Trochę wolniej od oczekiwań przebiegał proces pozyskiwania nowych zamówień, na co wpływ miały podwyżki cen wprowadzone jeszcze w 2022 r.  Widzimy już jednak wyraźne odbicie w kontraktacji na koniec I kwartału, która znacząco przyśpieszyła w porównaniu do poziomu na koniec IV kwartału ub.r. Widzimy też, że w kwietniu dobra dynamika pozyskiwania nowych umów jest kontynuowana – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics.

 

Łączna wartość zamówień pozyskanych przez VIGO Photonics od początku obecnego roku do końca marca wyniosła 18,4 mln zł (spadek w ujęciu rocznym  o ok. 4,5%, wzrost w ujęciu kwartał do kwartału  o 38%). Spółka widzi obecnie wyraźne odbicie w trendzie pozyskiwania nowych umów. Ponadto od II kwartału br. w wynikach VIGO będzie stopniowo coraz bardziej widoczny efekt podwyżek cen o 20-30%, negocjowanych z klientami w 2022 r.

 

Tak jak już informowaliśmy wcześniej – od października ub.r. wprowadzaliśmy stopniowo podwyżki na nasze produkty, a negocjacje z wszystkimi klientami już się zakończyły. Skutecznie wprowadziliśmy podwyżki cen o ok. 20-30%, a ich pozytywne efekty będą stopniowo coraz bardziej widoczne w ciągu roku – mówi Łukasz Piekarski, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy VIGO Photonics.

 

Sprzedaż w I kwartale 2023 wygenerowana przez spółkę amerykańską (konsolidowaną od 3Q2022) wyniosła w tym okresie 3,7 mln zł (x3 r/r). Największy udział w sprzedaży na tym rynku mają czujniki do zastosowań przemysłowych (głównie do wykrywania metanu).

 

VIGO utrzymuje także wysoką dynamikę sprzedaży na rynku azjatyckim, widoczną od IV kwartału 2022. W I kwartale 2023 sprzedaż na tamtejszych rykach wyniosła 3,4 mln zł (+40% r/r, porównywalnie q/q), dzięki zamówieniom w segmentach przemysłowym, transportowym i naukowym.

 

Dobrze rozwija się sprzedaż eksportowa na rykach USA i Azji. W Stanach Zjednoczonych widzimy już pozytywne i wymierne efekty działań naszego zespołu sprzedażowego. Przychody wygenerowane przez nasz amerykański zespół sprzedażowy przekroczyły w ubiegłym kwartale już 3,7 mln zł i co warte podkreślenia sprzedaż napędzana jest w dużej mierze naszymi detektorami do wykrywania gazów, głównie metanu stosowanymi w branży wydobywczej, co jest bardzo perspektywicznym rynkiem. Z kolei sprzedaż w Azji rozwija się równomiernie w kilku segmentach: przemysłowym, transportowym i naukowym. Dużym sukcesem było również pozyskanie pierwszych znaczących zamówień (powyżej 1 mln zł) od japońskiego producenta sprzętu pomiarowego, któremu po kilku latach współpracy nad rozwojem produktu udało się skutecznie skomercjalizować nowe rozwiązanie na rynku – dodaje Adam Piotrowski.  

 

W I kwartale br. sprzedaż detektorów na rynku krajowym wyniosła 0,9 mln zł (i była 3-krotnie wyższa zarówno w ujęciu rok do roku, jak i kwartał do kwartału) – jest to przede wszystkim zasługa sprzedaży detektorów na potrzeby wojskowe. Łącznie poziom sprzedaży VIGO w segmencie wojskowym w tym okresie wyniósł 2,8 mln zł (wzrost 10x r/r oraz +61% q/q).

 

Analizując przychody I kwartału 2023 warto także zwrócić uwagę na zwiększone w porównaniu do poprzednich okresów przychody segmentu wojskowego. Przychody z tego segmentu wygenerowane w Polsce wyniosły w minionym kwartale prawie 1 mln zł, a łącznie w całym segmencie 2,8 mln zł i były znacząco wyższe niż notowane w poszczególnych kwartałach ubiegłego roku. Jest to efekt sytuacji geopolitycznej i znacząco zwiększających się wydatków na bezpieczeństwo i obronność przez poszczególne kraje, w tym Polskę. Spodziewamy się, że te wydatki, a co za tym idzie nasza sprzedaż, zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich w tym segmencie będzie się zwiększać  – dodaje Adam Piotrowski.   

 

Pod względem struktury przychodów, najwyższy udział w I kwartale 2023 miały kolejno aplikacje: przemysłowa 59%, wojskowa 15%, transport 12% oraz materiały półprzewodnikowe 8%.

 

W segmencie przemysłowym VIGO zanotowało 11,1 mln zł sprzedaży. W drugim pod względem wielkości przychodów w I kwartale br. był segment wojskowy, gdzie sprzedaż osiągnęła 2,8 mln zł. Kolejne pod względem wielkości przychodów segmenty to transport – 2,3 mln zł przychodów oraz materiały półprzewodnikowe – 1,6 mln zł. Wpływ na przychody porównywalnego, I kwartału 2022 miał rozruch nowej inwestycji zaplecza technologicznego i clean roomu.

W I kwartale 2023 VIGO podpisało nowe kontrakty, m.in. w aplikacji do analizy gazów – spektroskopia FTIR  (wartość kontraktu 1,62 mln EUR), w aplikacji przemysłowej – do pomiarów grubości powłok lakieru (wartość ok. 0,5 mln EUR) oraz dla dostawcy systemów optoelektronicznych (wartość ok. 0,2 mln EUR).

 

Jestem przekonany, że stale rosnące zapotrzebowanie na nasze produkty, wsparte globalnymi trendami technologicznymi, geopolitycznymi i ekologicznymi, wesprą VIGO do powrotu na ścieżkę dynamicznych wzrostów w roku 2023 i kolejnych latach – podsumowuje Adam Piotrowski.

 

 

 

 

 

WYDARZENIA KORPORACYJNE I BRANŻOWE

  • Publikacja raportu rocznego VIGO Photonics za 2022 rok zaplanowana jest na 18 kwietnia br. po zakończeniu sesji giełdowej.

 

  • 20 kwietnia br. VIGO Photonics weźmie udział w XIV edycji konferencji online GPW Innovation Day (gpwinnovationday.pl)

 

  • W I kwartale 2023 VIGO Photonics uczestniczyło w następujących wydarzeniach branżowych: SPIE Photonics West (USA) – największej branżowej konferencji fotonicznej na świecie, Smart City Summit (Tajwan), Dni Przemysłu Kosmicznego (Polska)

 

  • Nadchodzące targi i wydarzenia branżowe: targi SPIE Optics and Optoelectronic (Czechy, kwiecień), Infrared Colloquium (Niemcy, maj) targi LASER World of Photonics (Niemcy, czerwiec)

 

 

NOWY REAKTOR EPITAKSJALNY

We wrześniu 2022 do spółki został dostarczony nowy reaktor epitaksjalny do produkcji materiałów półprzewodnikowych III-V (związków chemicznych z grup III i V układu okresowego pierwiastków). W I kwartale 2023 nastąpiło uruchomienie produkcji. Uruchomienie reaktora podwoi moce produkcyjne, pozwoli na obsłużenie większej liczby klientów oraz rozpoczęcie większej liczby nowych projektów z klientami.

 

 

STRATEGIA ROZWOJU – PERSPEKTYWA 2021-2023

W 2021 roku VIGO przedstawiło nową, dwuetapową strategię rozwoju na lata 2021-2026, w której wyodrębnionych zostało 6 inicjatyw rozwojowych – obszarów technologicznych, mających umocnić pozycję Spółki jako jednego z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw na rynku. Do 2023 celem Spółki będzie kontynuacja rozpoczętych projektów B+R w zakresie technologii fotonicznych, układów scalonych, detektorów z materiałów III-V, epitaksji materiałów półprzewodnikowych oraz technologii źródeł podczerwieni. Rozwijana będzie baza technologiczna i techniczna. Ze względu na obecną sytuację rynkową Spółka koncentruje się obecnie na inicjatywach strategicznych, które w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu przychodów w krótkim okresie. Drugi etap strategii będzie realizowany do 2026 roku włącznie i polegać będzie na realizacji wybranych inicjatyw rozwojowych.

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Piotr Piotrowski, cc group

piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

 

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709