VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów średniej podczerwieni, modułów detekcyjnych oraz materiałów półprzewodnikowych, opublikował raport okresowy za I półrocze 2022 roku.

 

W II kwartale br. przychody VIGO Photonics wyniosły 20,3 mln zł (+13% r/r), skorygowany zysk EBITDA oczyszczony o wpływ odroczonego podatku dochodowego wyniósł 5,4 mln zł (-30% r/r) a skorygowany zysk netto 3,8 mln zł  (-46% r/r). II kwartał 2022 był drugim najlepszym w historii VIGO pod względem wielkości przychodów. Wartość zamówień pozyskanych od stycznia do końca sierpnia br. wyniosła 59,5 mln zł i była o blisko 43% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku,

 

W całym I półroczu br. spółka wygenerowała 32 mln zł przychodów ze sprzedaży (+13% r/r),
8,2 mln zł skorygowanego zysku EBITDA (-43% r/r), oraz 4,7 mln zł skorygowanego zysku netto
(-60% r/r).

 

W II kwartale 2022 osiągnęliśmy dwucyfrowy wzrost przychodów rok do roku, mimo wielu wyzwań rynkowych oraz wysokiej bazy z II kwartału ub.r. Ponadto znacząco powiększył się nasz portfel zamówień, co świadczy o coraz większym zainteresowaniu naszymi rozwiązaniami. W II kwartale br. największe wzrosty sprzedaży naszych modułów detekcyjnych zanotowaliśmy wśród klientów z aplikacji przemysłowej: 10 mln zł vs. ponad 7 mln zł oraz transportowej: 3 mln zł vs. niecałe 2 mln zł rok wcześniej. Rośnie także dział nauki i medycyny, który dla naszego rozwoju jest szczególnie ważny. W tym zakresie w II kwartale zrealizowaliśmy zamówienia o wartości wyższej o 36% względem tego samego okresu poprzedniego roku. Patrząc całościowo, pierwsze półrocze tego roku zakończyliśmy z przychodami na poziomie ponad 30 mln zł i portfelem zamówień o wartości blisko 60 mln zł na koniec sierpnia – to satysfakcjonujące poziomy, biorąc pod uwagę trudne warunki rynkowe, a także rozruch clean roomu w I kwartale br. – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics.

 

W II kwartale 2022 najwyższe wzrosty sprzedaży względem II kwartału 2021, VIGO Photonics wypracowało w aplikacjach: transport (+57,3%, do 3 mln zł), przemysł (+37,7%, do 10 mln zł) oraz nauka i medycyna (+36,2% do 1,2 mln zł). W ujęciu segmentowym, w II kwartale br., sprzedaż w segmencie modułów detekcyjnych wyniosła 19 mln zł i wzrosła o 12% r/r, a w segmencie materiałów przewodnikowych wyniosła 1,3 mln zł (wzrost o 21% r/r).

 

Na wyniki VIGO Photonics osiągnięte w I półroczu br. wpływ miał zaplanowany i zapowiedziany wcześniej rozruch nowej inwestycji zaplecza technologicznego i clean roomu, który miał miejsce w I kwartale, co wiązało się ze wstrzymaniem części procesów produkcyjnych, a w konsekwencji przełożyło się na zmniejszone wolumeny sprzedaży w I kwartale i przesunięcie części zamówień między kwartałami.  Było to jednak zdarzenie jednorazowe, a dzięki uruchomieniu nowego clean roomu Spółka znacząco poprawi jakość procesów technologicznych, co przełoży się na zmniejszenie kosztów produkcji oraz wzrost powtarzalności produkcji.

 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA – WZROST ZAMÓWIEŃ Z RYNKU AZJATYCKIEGO

Spółka odnotowuje rosnący popyt na swoje produkty. W II kwartale 2022 pozyskała o ponad 30% więcej zamówień niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szczególnie istotny wzrost zamówień odnotowany został z rynku azjatyckiego – zamówienia z tego rynku w I połowie 2022 były blisko trzykrotnie wyższe niż w 2021. Wzrost o 28% odnotowano na rynku amerykańskim, a na rynku   europejskim – o 18%.

Wzrost wartości pozyskanych zamówień w II kwartale bardzo nas cieszy. Z jednej strony potwierdza to stale rosnące zainteresowanie produktami VIGO oraz rozwój nowych aplikacji dla detektorów podczerwieni. Z drugiej strony ułatwia planowanie produkcji, co jest szczególnie istotne przy obecnych problemach z dostępem do niektórych komponentów elektronicznych – mówi Adam Piotrowski.

Ponadto od początku 2022 nowo skompletowany zespół sprzedażowy w otwartym rok temu biurze w Stanach Zjednoczonych, w pełni obsługuje już rynek amerykański.

 

MISJA ARTEMIS

Detektory VIGO Photonics znalazły się na pokładzie pojazdu kosmicznego Orion, który w najbliższym czasie w ramach misji Artemis ma okrążyć Księżyc. Wybrane przez NASA detektory podczerwieni VIGO Photonics zostały zamontowane w Laserowym Systemie Monitoringu Powietrza (ang. Laser Air Monitor System – LAMS). LAMS umożliwia pomiar stężenia dwutlenku węgla (CO2), pary wodnej (H2O) oraz tlenu (O2) wewnątrz kabiny załogowej oraz skafandrów kosmicznych.

 

 Jesteśmy podekscytowani i zaszczyceni, że możemy wspierać NASA w tak wspaniałym projekcie, który pomoże ukształtować przyszłość eksploracji kosmosu. Misja Artemis ma na celu ponowne wysłanie człowieka na Księżyc, a następnie na Marsa. Nasze detektory podczerwieni będą stanowić część jego wyposażenia i będą służyć do pomiarów dwutlenku węgla, wody i tlenu wewnątrz kabiny załogowej i skafandrów – są to więc bardzo istotne systemy wspomagające funkcje życiowe astronautów w przyszłych misjach załogowych. Jesteśmy dumni z tego, że możemy być częścią tego projektu – mówi Adam Piotrowski.

 

WPŁYW WOJNY W UKRAINIE

Bezpośrednio po wybuchu wojny w Ukrainie, Spółka wstrzymała sprzedaż swoich produktów do Rosji (jedynie 0,3% udziału w przychodach w 2021 oku) oraz podjęła działania mające zastąpić dostawców komponentów z terenu Rosji. Kwalifikacja nowych dostawców przebiega zgodnie z planem i spółka zakończyła pozytywnie kwalifikację pierwszego nowego, alternatywnego dostawcy. Ponadto dotychczasowy dostawca relokował swoją produkcję poza teren Rosji.

 

Od momentu wybuchu wojny prowadzimy intensywne działania, mające na celu znalezienie alternatywnych dostawców oraz współpracujemy z dostawcami nad relokacją produkcji –  w II kwartale udało się to przeprowadzić. Na obecnym etapie nie widzimy znaczących problemów z dostępnością komponentów, które były dotychczas kupowane z rynku rosyjskiego – mówi Adam Piotrowski.

 

NOWY REAKTOR EPITAKSJALNY

We wrześniu br. do spółki został dostarczony nowy reaktor epitaksjalny do produkcji materiałów półprzewodnikowych III-V (związków chemicznych z grup III i V układu okresowego pierwiastków).  Spółka planuje testowy rozruch reaktora na październik br., a pełen rozruch systemu i start produkcji materiałów dla fotoniki i elektroniki zaplanowany jest na początek 2023 roku. Koszt zakupu i uruchomienia reaktora wynosi ok. 5,4 mln EUR. Uruchomienie reaktora podwoi moce produkcyjne w zakresie materiałów półprzewodnikowych przeznaczonych do masowego zastosowania w fotonice i elektronice.

 

DZIAŁALNOŚĆ INKUBATORA INWESTYCYJNEGO I NOWA UMOWA INWESTYCYJNA

Już po dacie bilansowej, 12 września br. VIGO Photonics S.A. zawarł umowę inwestycyjną z Warsaw Equity ASI Sp. z o.o., Wojciechem Smolińskim, Markiem Kotelnickim oraz VIGO Ventures ASI Sp. z o.o. Umowa określa zasady inwestowania wspólnie z Warsaw Equity ASI Sp. z o.o., w innowacyjne przedsięwzięcia technologiczne poprzez VIGO Ventures ASI Sp. z o.o. (VVASI).

 

VVASI jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, którego działalność polega na realizacji inwestycji z branży technologicznej, przemysłowej, nowych technologii, innowacji z sektora fotoniki, optyki, automatyki, robotyki, fotowoltaiki, inżynierii materiałowej, a ponadto przedsięwzięcia pochodzące ze środowiska jednostek naukowych, koncentrujące się na projektach B+R, których rezultatem jest efektywna kosztowo produkcja innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń i systemów.

Wartość inwestycji VVASI w pojedynczy projekt może sięgać do ok. 1 mln EUR lub 1,5 mln EUR z inwestycjami follow-on.

 

Obecnie w portfelu inkubatora znajduje się 6 projektów dotyczących m.in. kropek kwantowych, systemów wizyjnych, ultra-szybkich laserów, fabrykacji fotonicznych, układów scalonych czy projektowania układów scalonych.

 

W I półroczu 2022 inkubator zainwestował niemal 1 mln EUR w holenderską spółkę PhotonIP z branży zintegrowanej fotoniki. Wcześniej, pod koniec 2021 do portfela inwestycyjnego tego inkubatora dołączył także hiszpański startup Deep Detection, który pracuje nad rozwiązaniami opartymi na promieniowaniu rentgenowskim.

 

PERSPEKTYWY NA NAJBLIŻSZE OKRESY/ PERSPEKTYWA KRÓTKOTERMINOWA

W 2022 roku spółka spodziewa się utrzymania płaskiej dynamiki przychodów w porównaniu do ubiegłego roku ze względu na utrudnioną dostępność komponentów, związaną z globalną sytuacją rynkową (realizacja planu sprzedaży i zysku EBITDA na 2022 rok przedstawiona w strategii nie będzie możliwa). Część zamówień przesunie się na początek 2023 roku, co wzmocni wyniki przyszłego roku. VIGO Photonics w sposób ciągły monitoruje rynek dostaw, starając się zwiększać zapasy komponentów oraz współpracuje z klientami, aby wykorzystać ich pozycję na rynku w celu przyśpieszenia dostaw. Ponadto, spółka planuje od października br. wprowadzić nowy cennik, uwzględniający zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu rynkowym.

 

W świetle obecnych terminów dostaw komponentów nie jest możliwe wyprodukowanie i dostarczenie wszystkich realizowanych zamówień  jeszcze w 2022. Czasy dostaw tych komponentów znacząco się wydłużyły, a ceny dostępnych komponentów istotnie wzrosły. Problemy te dotykają całą branżę elektroniczną na świecie.  Zakłócenia dostaw wpływają na istotną część produkcji modułów detekcyjnych – produkcja detektorów bez elektroniki przebiega bez zakłóceń. Realizacja części zamówień zatem przełożyła się na 2023 rok, a w efekcie, w całym 2022 spodziewamy się płaskich dynamik na przychodach w porównaniu do ubiegłego roku. Dodatkowo, od października br. podniesiemy ceny naszych modułów – efekty podwyżek będą widoczne od przyszłego roku  –  mówi Adam Piotrowski.

Warto podkreślić, że obecna sytuacja rynkowa nie wpływa na realizację naszych prowzrostowych inicjatyw strategicznych (MCT+, III-IV, InGaAs, PIC, Matryce, Epitaksja MOCVD oraz inicjatywa procesowa), ich realizacja jest i będzie kontynuowana zgodnie z założeniami. Podtrzymujemy także długookresowe założenia strategiczne – podkreśla Adam Piotrowski.

 

STRATEGIA ROZWOJU – PERSPEKTYWA 2021-2023

W 2021 roku VIGO przedstawiło nową, dwuetapową strategię rozwoju na lata 2021-2026, w której wyodrębnionych zostało 6 inicjatyw rozwojowych – obszarów technologicznych, mających umocnić pozycję Spółki jako jednego z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw na rynku. Do 2023 celem Spółki będzie kontynuacja rozpoczętych projektów B+R w zakresie technologii fotonicznych, układów scalonych, detektorów z materiałów III-V, epitaksji materiałów półprzewodnikowych oraz technologii źródeł podczerwieni. Rozwijana będzie baza technologiczna i techniczna. Dla osiągnięcia celów strategicznych Spółka planuje w okresie 2021-2023 inwestycje w B&R oraz infrastrukturę techniczną w wysokości 30-40 mln zł rocznie, finansowane ze środków własnych oraz dofinansowania publicznego do prac B&R. Drugi etap strategii będzie realizowany do 2026 roku włącznie i polegać będzie na realizacji wybranych inicjatyw rozwojowych.

 

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Piotr Piotrowski, cc group

piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

 

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709