Nowy clean room umożliwi zwiększenie poziomu produkcji detektorów do 100 tys. sztuk rocznie

 

VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów średniej podczerwieni, modułów detekcyjnych oraz materiałów półprzewodnikowych, zakończył budowę i wyposażanie clean roomu dedykowanego chipom detekcyjnym. Spółka jest w trakcie procesu wdrażania poszczególnych linii technologicznych do produkcji. Nowopowstałe pomieszczenia spełniają wysokie standardy czystości, kontroli temperatury i wilgotności oraz posiadają niezbędne zabezpieczenia przed zagrożeniami chemicznymi.

 

Clean room umożliwia efektywną kosztowo, skalowalną produkcję chipów detekcyjnych, które zostaną wykorzystane w detektorach InGaAs i pozwolą Spółce na wejście w rynek krótkiej podczerwieni (SWIR). Jednocześnie VIGO będzie mogło wprowadzić na rynek średniej podczerwieni (MWIR) detektory z materiałów III-V, które odpowiadają wymogom nowych regulacji prawnych w zakresie ograniczenia używania ryzykownych dla środowiska substancji, wprowadzonych Dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances). Clean room ma również umożliwić Spółce wprowadzenie produkcji próbnych chipów laserowych.

 

Realizacja inwestycji wpisana została w strategię rozwoju Spółki „VIGO 2026”, zaś dzięki jej zakończeniu  produkty Spółki będą mogły sprostać najwyższym wymaganiom jakościowym niezbędnym w wielu projektach dla branż wojskowej, kosmicznej czy półprzewodnikowej.

Budowa nowego pomieszczenia o klasie czystości ISO 6/ISO 7 była częścią projektu rozbudowy całego parku technologiczno-produkcyjnego, który obejmował także rozbudowę hali produkcyjnej oraz zakup niezbędnego sprzętu produkcyjnego. Nowa inwestycja znajduje się na terenie siedziby VIGO w Ożarowie Mazowieckim i zajmuje blisko 900m2 powierzchni, w tym 250m2 powierzchni cleanroomu.

 

– W ubiegłym roku przedstawiliśmy nową strategię rozwoju, której jednym z założeń jest przyszła produkcja mało-i średnioskalowa. Rozwój Spółki w tym zakresie nie mógłby być realizowany bez wysokiej klasy czystych pomieszczeń. W clean roomie odbywać się będzie wzrost – epitaksja i obróbka – processing struktur detekcyjnych wytworzonych przez nasz zespół. Dzięki realizacji tej inwestycji oraz możliwości zapewnienia pełnej kontroli kluczowych parametrów produkcji – temperaturą, wilgotnością i poziomem czystości powietrza znacząco podniesiemy parametry jakościowe produktów. Jest to kluczowe dla najbardziej wymagających klientów z dynamicznie rozwijającej się branży materiałów półprzewodnikowych czy też wojska. Ponadto, będziemy mogli zwiększyć udział w rynku detektorów bliskiej podczerwieni opartych na związkach indu, arsenu i galu (InGaAs), które znajdą zastosowania m.in. w biosensorach i osobistych urządzeniach elektroniki przyszłości jak np. smartwatche z różnego rodzaju czujnikami umożliwiającymi pomiary procesów zachodzących w ludzkim ciele – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics S.A.

 

Od końca 2021 i przez pierwsze miesiące 2022 roku trwał tzw. rozruch nowej inwestycji clean room, uruchamiane i skalowane były urządzenia na potrzeby docelowej produkcji. Wpłynęło to na zaplanowaną niższą produkcję w tym okresie, natomiast w dłuższej perspektywie, nowy clean room istotnie zwiększy moce produkcyjne VIGO Photonics. Spółka podtrzymuje też plany wynikowe na 2022 rok w wysokości 80 mln zł przychodów.

 

– Nowy clean room umożliwi nam zwiększenie poziomu produkcji do ok. 100 tys. detektorów w skali roku. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie wolumenu realizowanych zleceń na perspektywicznych rynkach i utrzymanie  dynamicznego wzrostu przychodów Spółki zgodnie z przyjętą strategią rozwoju – wyjaśnia Łukasz Piekarski, członek Zarządu VIGO Photonics S.A.

 

Nakłady inwestycyjne na budowę i uruchomienie nowego clean roomu, modernizację obecnej hali technologicznej oraz uzupełnienie jej o dodatkowe wyposażenie produkcyjne wyniosły ok. 34 mln zł. Na ten cel VIGO Photonics pozyskała 6 mln zł dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), a pozostałe to środki własne oraz kredyt w wysokości 2 mln EUR.

Jednocześnie w okresie ostatnich 5 lat VIGO Photonics zainwestowało ok. 90 mln zł w rozwój mocy produkcyjnych, nową organizację i automatyzację procesów, przekształcając się z manufaktury zaawansowanych detektorów w nowoczesny zakład produkcyjny.

 

nr umowy POIR 03.02.02-00-1638/18-00

WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Beata Kowalczyk, cc group

beata.kowalczyk@ccgroup.pl, +48 605 959 539

 

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709

 

VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO) to globalny producent wysoko technologicznych rozwiązań – najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów średniej podczerwieni, modułów im dedykowanych oraz materiałów półprzewodnikowych. Innowacyjne urządzenia znalazły uznanie i zastosowanie u licznych międzynarodowych klientów z branży przemysłowej i transportowej, ochrony środowiska, medycyny, obrony i bezpieczeństwa. Jakość detektorów VIGO Photonics została potwierdzona także podczas misji NASA na Marsie (m.in. w łaziku Curiosity) i wykryciu przez nie śladów metanu na tej planecie.
VIGO Photonics z powodzeniem rozwija działalność w zakresie produkcji materiałów półprzewodnikowych. W tym celu Spółka udoskonaliła i wykorzystuje technikę epitaksji (nakładania warstw wybranych kryształów na podłoże krystaliczne) z użyciem pierwiastków z grup III-V układu okresowego. W swojej strategii rozwoju VIGO Photonics zamierza dostarczać na globalny rynek fotoniczne układy scalone PIC (ang. Photonic Integrated Circuits) oparte na wytworzonych w ten sposób półprzewodnikach. Układy te znajdą liczne zastosowania w branży elektroniki konsumenckiej. Celem Spółki jest także osiągniecie pozycji lidera na rodzącym się europejskim rynku chipów krzemowych.

Przychody ze sprzedaży Spółki w latach 2016 – 2021 wzrosły blisko 3x do 71,5 mln PLN. Wartość EBITDA w 2020 r. wyniosła 26,5 mln PLN (+42,3% r/r). W ramach strategii na lata 2021-2023 Spółka planuje dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży: do 80 mln PLN w 2022 r. oraz 100 mln PLN w 2023, a także 103 mln PLN znormalizowanej EBITDA za lata 2021-2023.

VIGO Photonics rozpoczęła działalność w 1987 r., a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. VIGO Photonics ma siedzibę w Ożarowie Mazowieckim i posiada spółki zależne w Stanach Zjednoczonych oraz na Tajwanie. Spółka zatrudnia ok. 200 wysokiej klasy specjalistów i naukowców.

Spółka w grudniu 2021 r. rozpoczęła proces rebrandingu i zmiany nazwy na VIGO Photonics.