Giełdowy producent najbardziej zaawansowanych detektorów średniej podczerwieni ma za sobą rekordowy trzeci kwartał. VIGO Photonics w minionym okresie wypracowało 9,3 mln zł przychodów, o 38% więcej niż rok wcześniej. Giełdowa spółka zwiększyła w III kwartale sprzedaż do wszystkich głównych grup odbiorców, z segmentem wojskowym na czele, który był motorem wzrostu sprzedaży w tym okresie.

– Mamy za sobą kolejny z rzędu kwartał zakończony dynamicznym, satysfakcjonującym wzrostem sprzedaży. Złożyły się na niego zarówno zwiększona sprzedaż do dotychczasowych, stałych kontrahentów, jak i intensyfikacja współpracy z gronem nowopozyskanych odbiorców naszych technologii. Systematycznie zwiększamy utylizację naszych mocy produkcyjnych i podnosimy jakość procesów, potwierdzając, że jesteśmy nie tylko technologicznym liderem rynku detektorów średniej podczerwieni, ale również sprawdzonym, rzetelnym kontrahentem, zdolnym realizować coraz większe zamówienia do coraz szerszego grona odbiorców. Intensywnie pracujemy, by zarówno w ostatnim kwartale 2018 r., jak i w kolejnych okresach utrzymać wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży, osiągając kolejne cele sprzedażowe, jakie wyznacza strategia rozwoju VIGO Photonics – mówi Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

Za połowę wypracowanych w III kw. 2018 r. przychodów odpowiadała sprzedaż detektorów dla odbiorców z szeroko pojętego sektora przemysłowego. Detektory VIGO Photonics wykorzystywane są m.in. do produkcji urządzeń do kontroli jakości powietrza i detekcji gazów, przy kontroli pracy laserów czy w przemyśle półprzewodnikowym.

Na drugim miejscu sprzedażowego podium zajęły detektory sprzedawane firmom z branży zbrojeniowej, odpowiadające za 28% przychodów Spółki w III kwartale br. Sprzedaż w tym segmencie ten w minionym kwartale zwiększyła się o 284%, o czym przesądziła realizacja zamówień dla francuskiej firmy Zodiac Aerotechnics, największego kontrahenta VIGO Photonics.

Na trzecim miejscu, pod względem wielkości obrotów w III kw. 2018 r. uplasował się segment naukowy, skupiający prywatne i publiczne ośrodki badawcze i naukowe. Sprzedaż detektorów w tym segmencie odpowiadała za ok. 10% przychodów w minionym okresie.

Tuż poza podium uplasowali się producenci rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu. Sprzedaż w tym segmencie wygenerowała blisko 9% całkowitych obrotów Spółki w III kwartale. Adam Piotrowski ocenia, iż segment ten może być w kolejnych okresach jednym z motorów wzrostu sprzedaży. We wrześniu br. VIGO Photonics podpisało z amerykańską grupą Catepillar nową umowę na dostawę detektorów wykorzystywanych w systemach bezpieczeństwa transportu kolejowego. Wartość umowy, wynosząca 2,1 mln EUR (8,9 mln zł), jest o ponad połowę większa niż poprzedni kontrakt między stronami, zawarty w grudniu 2016 r. Dodatkowo umowa przewiduje, iż VIGO Photonics zrealizuje dostawy detektorów w ciągu najbliższych 24 miesięcy, skracając czas realizacji kontraktu wobec dotychczasowych 30 miesięcy. – Obok rosnących zamówień od naszego głównego partnera w tym segmencie, grupy Catepillar, rozwijamy sprzedaż do kontrahentów z Chin, produkujących systemy dla dynamicznie rozwijających się w tym kraju kolei szybkich prędkości. Mamy podstawy by sądzić, że segment kolejowy będzie mocnym filarem naszego biznesu w kolejnych okresach – kończy Adam Piotrowski.