Producent najbardziej zaawansowanych detektorów średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych zwiększył w III kwartale sprzedaż o 29 proc., do 16,7 mln zł, wypracowując 8 mln zł powtarzalnej EBITDA (pomniejszonej o rozliczenie dotacji) i 6,8 mln zł powtarzalnego zysku netto (pomniejszonego o podatek odroczony), odpowiednio o 53% i o 80% więcej niż przed rokiem.

W okresie 9 miesięcy 2021 r. VIGO Photonics zwiększyło sprzedaż o 10 mln zł, do rekordowych 49,2 mln zł, wypracowując 22,1 mln zł powtarzalnej EBITDA (wzrost o 31%) i 18,7 mln zł  powtarzalnego zysku, o ponad połowę więcej niż rok wcześniej. O dynamicznym wzroście przychodów i zysków przesądził wzrost sprzedaży w każdym z głównych obszarów biznesowych.

W III kwartale, jak i w okresie 9 miesięcy 2021 roku największą grupą odbiorców produktów VIGO Photonics były firmy przemysłowe. Sprzedaż detektorów do zastosowań przemysłowych zwiększyła się w minionym kwartale o 38%, do 7,5 mln zł. Na drugim miejscu sprzedażowego podium uplasowały się detektory do zastosowań wojskowych, których sprzedaż zwiększyła się rdr. o 25%, do 5,9 mln zł. Na trzecim miejscu, pod względem wielkości obrotów, uplasowały się detektory wykorzystywane w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa transportu, wartość sprzedaży których w III kwartale wyniosła 1,5 mln zł (wzrost o 34% rdr.).

Wzrostowi sprzedaży produktów VIGO Photonics towarzyszy wysoka rentowności biznesu. Marża EBITDA VIGO Photonics w III kwartale 2021 r. wyniosła blisko 48 %, a rentowność netto – blisko 41%, wobec odpowiednio 40% i 30% rok wcześniej.

Cele finansowe Spółki na 2021 r., wskazane w przyjętej w bieżącym roku nowej strategii rozwoju VIGO Photonics, to wypracowanie 67 mln zł sprzedaży i 29,5 mln zł powtarzalnej EBITDA. – Mamy potencjał, by ten ambitny cel zrealizować pomimo pogorszenia sytuacji epidemiologicznej, wpływającej również na działalność naszej firmy – komentuje Łukasz Piekarski, członek zarządu VIGO Photonics.