VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów średniej podczerwieni, modułów im dedykowanych oraz materiałów półprzewodnikowych, opublikował raport roczny za 2021 r. W ubiegłym roku Spółka wypracowała najwyższe w swojej historii wyniki finansowe: 71,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (+33,8% r/r), 29,1 mln zł skorygowanej EBITDA (+19,1% r/r) oraz 24,3 mln zł skorygowanego (oczyszczony o wpływ odroczonego podatku dochodowego) zysku netto (+34,5% r/r) – z utrzymaną wysoką marżowością. Spółka wypracowała także wysokie przepływy z działalności operacyjnej, które wyniosły 24,1 mln zł. W 2021 r. VIGO opublikowało nową strategię rozwoju na lata 2021-2026, zawierającą 6 istotnych inicjatyw rozwojowych, których realizacja ma przynieść Spółce 100 mln zł przychodów ze sprzedaży i marżę EBITDA ok. 40% w 2023 r.

 

W 2021 r. wzrosty przychodów w wysokości 71,5 mln zł zostały osiągnięte dzięki zwiększonej sprzedaży produktów i usług w segmencie modułów detekcyjnych w wysokości 67,1 mln zł (+30,5% r/r) oraz w segmencie materiałów przewodnikowych, która wyniosła 4,2 mln zł (+125% r/r). Najistotniejszy wpływ na osiągnięte wyniki w zakresie sprzedaży detektorów i modułów detekcyjnych miała realizacja dwóch zleceń dla klientów z branży maszyn budowlanych oraz kosmosu i obronności, które łącznie przyniosły Spółce 7,7 mln EUR w 2021. VIGO zwiększyło w ub.r. wartość sprzedaży do klientów w Europie (+54,5% r/r) oraz na rynku azjatyckim, gdzie pozyskano 43 nowych odbiorców.

 

W 2021 r. podział sprzedaży produktów i usług wg. aplikacji wyglądał następująco:

Warto podkreślić, że w perspektywicznym segmencie materiałów półprzewodnikowych, który Spółka planuje dynamicznie rozwijać, zanotowano ponad dwukrotny wzrost r/r. Spółka wypracowała także wysokie przepływy z działalności operacyjnej, które wyniosły 24,1 mln zł w porównaniu do 21,2 mln zł.

 

– Wyniki finansowe wypracowane przez nas w 2021 r. już częściowo uwzględniają zmiany strategiczne, które ogłosiliśmy w czerwcu. Historycznie, to był najlepszy rok w działalności Spółki biorąc pod uwagę wypracowane wyniki finansowe. Nie poprzestajemy na tym i zamierzamy sukcesywnie je zwiększać w kolejnych okresach, opierając się na realizacji najbardziej perspektywicznych inicjatyw rozwojowych, które wskazaliśmy w nowej strategii rozwoju. Cały czas aktywnie pracujemy nad wprowadzeniem na rynek nowych produktów, m.in. w obszarze materiałów półprzewodnikowych, który posiada wysoki potencjał wzrostu w najbliższych latach. Równolegle do tego segmentu rozwijamy z naszymi klientami projekty dotyczące struktur laserowych EEL czy VSCEL. Skupiamy się także na obszarze tanich modułów i chipów detekcyjnych z materiałów III-V, co przełoży się na sprzedaż już w 2022 r. Już teraz widzimy, że te wysiłki przynoszą oczekiwane rezultaty – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics S.A.

 

Sprzedaż wspierana była także przez budowaną przez Spółkę międzynarodową sieć dystrybutorów. W ubiegłym roku dołączyło do niej 5 nowych podmiotów, odpowiedzialnych za sprzedaż i promowanie technologii i produktów VIGO na rynkach skandynawskim (Nanor AB), Australii i Nowej Zelandii (Lastek), Indii (Dynotech), regionu DACH (Acal BFI). Spółka nawiązała także współpracę z dystrybutorem o globalnym zasięgu: firmą TME. Jednocześnie na kluczowych dla swojej działalności rynkach zagranicznych VIGO zamierza tworzyć oddziały własne. W ubiegłym roku powołano do życia spółkę zależną w Stanach Zjednoczonych, zaś rok wcześniej na Tajwanie.

 

NOWE CELE W NOWEJ STRATEGII ROZWOJU

W 2021 r. VIGO przedstawiło nową, dwuetapową strategię rozwoju na lata 2021-2026, w której wyodrębnionych zostało 6 inicjatyw rozwojowych – obszarów technologicznych, mających umocnić pozycję Spółki jako jednego z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw na rynku. Do 2023 r. celem Spółki będzie kontynuacja rozpoczętych projektów B+R w zakresie technologii fotonicznych, układów scalonych, detektorów z materiałów III-V, epitaksji materiałów półprzewodnikowych oraz technologii źródeł podczerwieni. Rozwijana będzie baza technologiczna i techniczna. Strategia rozwoju pozwoli Spółce utrzymać 20-30% tempo rozwoju rocznie i ma przynieść przychody rzędu ok. 80 mln zł w 2022 r. i 100 mln zł w 2023 r. EBITDA na tym etapie ma urosnąć do ok. 40 mln zł za 2023 r. Drugi etap strategii będzie realizowany do 2026 r. włącznie i polegać będzie na realizacji wybranych inicjatyw rozwojowych.

 

– W pierwszym etapie przeprowadzimy prace rozwojowe, by spośród obszarów nad którymi pracujemy wybrać te najbardziej perspektywiczne biznesowo. Dlatego zaplanowaliśmy w okresie do końca 2023 r. inwestycje w rozwój naszej infrastruktury na poziomie 30-40 mln zł rocznie. Środki na ten cel mają pochodzić również z pozyskanych dofinansowań i programów publicznych. Umocnienie pozycji rynkowej VIGO jako spółki działającej w branży wysokotechnologicznej i chcącej zachować swoje przewagi konkurencyjne, wymaga realizacji inwestycji związanych z budową infrastruktury, zwiększaniem zaplecza i mocy produkcyjnych, umożliwieniem elastycznego planowania produkcji i customizacji produktów. Zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji, pozwoli zwiększyć jej skalę a także skrócić czas realizacji zamówień. Obecnie kończymy już prace związane z uruchomieniem nowego cleanroom’u, który powinien być gotowy jeszcze w tym miesiącu.  Dzięki niemu będziemy gotowi zwiększać powtarzalność produkcji i na produkcję chipów detekcyjnych. Plany na ten rok zakładają również dalszy rozwój w zakresie wszystkich inicjatyw przedstawionych w Strategii, w tym technologii układów scalonych, jak również matryc detektorów podczerwieni. Projekty te są jeszcze na wczesnym etapie dojrzałości technologicznej, ale w przyszłości będą miały bardzo istotny wpływ na przychody Spółki – mówi Łukasz Piekarski, Członek Zarządu VIGO Photonics S.A.

 

W minionym roku nakłady inwestycyjne Spółki wyniosły 49,6 mln zł i związane były przede wszystkim z pracami R&D, przebudową cleanroomu, zakupem maszyn do produkcji wyrobów i wymianą starej infrastruktury na nowoczesną. Program inwestycyjny zrealizowany był z przepływów operacyjnych, kredytów bankowych oraz dotacji ze środków publicznych.

 

BUDOWANIE SILNEJ POZYCJI VIGO NA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKACH

Wraz z wprowadzeniem nowej strategii, zdecydowano o zmianie nazwy z VIGO Photonics na VIGO Photonics.

 

– Ustalenie nowych założeń naszej ścieżki rozwoju zmobilizowały nas do szerszych zmian. Zdecydowaliśmy się na zmianę marki na VIGO Photonics. Nowy brand będzie bardziej czytelny dla naszych potencjalnych klientów, wprost wskazując na obszary naszej specjalizacji. Proces rebrandingu zaczęliśmy pod koniec 2021 i planujemy go oficjalnie i formalnie zakończyć w czerwcu br. Jeszcze chwilę będziemy funkcjonować pod dwiema nazwami, ale już przyzwyczajamy naszych klientów i kontrahentów do tej nowej: VIGO Photonics – mówi Prezes Zarządu VIGO Photonics S.A.

 

Nowa nazwa, to nie jedyna aktywność w obszarze marketingu, którą Spółka realizowała w ubiegłym roku. VIGO aktywnie promowało swoją technologię biorąc udział w 10 międzynarodowych konferencjach i targach branżowych, w tym tych najbardziej prestiżowych jak: PHOTONICS+, OPIE – Optics & Photonics, Photonics WEST Digital Forum.

 

Unikalność i przewagi produktów VIGO są coraz bardziej dostrzegalne na rynku. Spółka może się pochwalić wieloma nagrodami i wyróżnieniami w zakresie swojej działalności. Warto wspomnieć m.in. tytuł Diamentu Forbesa 2021 w kategorii najszybciej rozwijających się firm w Polsce o przychodach 50-250 mln zł czy też nominację dla dr Adama Piotrowskiego – prezesa Spółki do tytułu EY Przedsiębiorca Roku w 19. edycji konkursu.

 

WPŁYW WOJNY W UKRANIE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

W sprawozdaniu zarządu Spółka odniosła się do bieżącej sytuacji politycznej i trwającej wojny w Ukrainie. W 2021 sprzedaż produktów VIGO dla klientów rosyjskich wygenerowała 244 tys. zł, co stanowi niewielki udział w przychodach ogółem i wynosi 0,3%. W poprzednich latach sprzedaż na tamtejszy rynek kształtowała się na poziomie 100-150 tys. zł rocznie.

Spółka wskazała, że zdecydowała się wstrzymać sprzedaż swoich produktów do klientów z regionu Federacji Rosyjskiej.

 

– Biorąc pod uwagę udział eksportu do tych krajów w ogólnym poziomie naszej sprzedaży, zakaz eksportu nie będzie miał istotnego wpływu na wyniki Spółki w bieżącym roku. Poza tą kwestią, przewidujemy, że mogą pojawić się problemy z terminowością dostaw lub ograniczeniem możliwości zakupu niektórych komponentów. Rozpoczęliśmy już poszukiwania alternatywnych dostawców, a także współpracujemy z innymi dostawcami nad zmianą lokalizacji produkcji komponentów – informuje Adam Piotrowski.

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Beata Kowalczyk, cc group

beata.kowalczyk@ccgroup.pl, +48 605 959 539

 

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709