Na rekordowy wynik złożył się wzrost sprzedaży we wszystkich głównych segmentach biznesu technologicznej spółki, jak również pierwsze przychody z nowego segmentu – sprzedaży warstw epitaksjalnych. W I półroczu 2020 r. przychody VIGO Photonics zwiększyły się o 32% proc., do rekordowych 26,3 mln zł.

– Mamy za sobą równie pracowitą co udaną pierwszą połowę roku. Pomimo globalnych turbulencji związanych z pandemią realizujemy nasze plany biznesowe. Dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości, wzmacniając zdalne kanały marketingu i sprzedaży i wdrażając podwyższone standardy bezpieczeństwa oraz organizacji pracy, dzięki czemu realizujemy bez opóźnień zamówienia oraz aktywnie pracujemy nad nawiązaniem nowych relacji biznesowych i pozyskaniem kolejnych kontraktów. Nowe porozumienia z Safran Aerotechnics oraz grupą Catepillar na lata 2020-2022 wraz z optymistycznymi informacjami płynącymi od innych naszych kontrahentów, których systematycznie przybywa, pozwalają nam założyć, że również w kolejnych okresach nasze wyniki sprzedaży nie rozczarują naszych akcjonariuszy – komentuje Adam Piotrowski, prezes giełdowej spółki.

Największym rynkiem zbytu detektorów w II kwartale 2020 r. był przemysł, który odpowiadał za 56% przychodów VIGO Photonics w tym okresie. Przemysłowymi odbiorcami detektorów VIGO Photonics są m.in. producenci analizatorów gazów, systemów monitoringu emisji oraz wykrywania wycieków gazów, jak również urządzeń wykorzystywanych w produkcji półprzewodników najnowszej generacji. Sprzedaż detektorów w tym segmencie, adresowana do zróżnicowanego grona kilkudziesięciu kontrahentów, wzrosła w minionym okresie o 24%.

Drugą pod względem wielkości sprzedaży grupą odbiorców detektorów VIGO w minionym kwartale były firmy z branży zbrojeniowej, z francuskim Safran Aerotechnics na czele. Segment ten odpowiadał za 22 przychodów firmy w II kw. 2019 r. Realizacja zamówień od francuskiego koncernu, jak również rosnące zamówienia od polskiego PCO (specjalizującego się w produkcji urządzeń optoelektronicznych dla wojska) pozwoliła zwiększyć przychody segmentu aż o 540%, do 3,0 mln zł. W minionym półroczu spółka otrzymała od Safran Aerotechnics rekordowe zamówienie o wartości 5,4 mln EUR, które ma być zrealizowane do stycznia 2022 r.

Trzecią pod względem wielkości sprzedaży grupą odbiorców detektorów VIGO w minionym kwartale byli producenci rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu. Przychody ze sprzedaży produktów wykorzystywanych m.in. w systemach do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości oraz do wykrywania pożarów w pociągach wyniosły 1,9 mln zł (41% wzrost rdr.), odpowiadając za 14% całkowitej sprzedaży okresu.

Na wzrost przychodów Grupy w II kwartale br. złożył się również rozwój nowego obszaru biznesowego VIGO Photonics – produkcji warstw epitaksjalnych. Przychody ze sprzedaży materiałów półprzewodnikowych, wykorzystywanych w szerokim spektrum urządzeń fotonicznych, wyniosła 0,3 mln zł. – Segment warstw epitaksjalnych rozwija się zgodnie z biznesowymi założeniami. Z sukcesem  wdrożyliśmy technologię produkcji, obecnie jesteśmy w trakcie optymalizacji procesów, co przekłada się na efektywność kosztową produkcji. Systematycznie rozwijamy sieć sprzedaży oraz prowadzimy promocję naszych produktów, w czym pomaga nam m.in. uruchomione na Tajwanie przedstawicielstwo spółki. Zakładamy, iż począwszy od 2021 r. segment warstw półprzewodnikowych będzie miał już istotny wpływ na wyniki spółki – komentuje Adam Piotrowski.