– Za nami jest równie udany co pracowity rok, w którym równolegle zwiększyliśmy sprzedaż do rekordowych poziomów oraz dokonaliśmy swoistej rewolucji w procesie produkcji naszych detektorów w związku z uruchomieniem nowoczesnego zakładu produkcyjnego. Wyniki ostatniego kwartału 2019 r. i odnotowany w tym okresie 20% wzrost przychodów zarówno potwierdzają słuszność obranej ścieżki rozwoju spółki i jej potencjału do dynamicznego wzrostu, jak i stanowią dobry prognostyk dla wyników VIGO Photonics w kolejnych okresach. Proces budowania rynku dla naszych produktów zaczyna przynosić oczekiwane efekty, rośniemy zarówno dzięki intensyfikacji współpracy z dotychczasowymi klientami, jak i pozyskiwaniu nowych odbiorców naszych innowacyjnych produktów. Naszym celem na 2020 r. jest znaczący wzrost biznesu spółki wykorzystując zwiększony potencjał produkcyjny, technologiczny i sprzedażowy, jak również realizacja kolejnych strategicznych inwestycji, których powodzenie umożliwi nam dokonanie kolejnego skoku rozwojowego – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

Największym rynkiem zbytu detektorów w IV kwartale oraz w całym 2019 r. był przemysł, który w IV kwartale minionego roku odpowiadał za 43% przychodów VIGO Photonics w minionym kwartale. Przemysłowymi odbiorcami detektorów VIGO Photonics są m.in. producenci analizatorów gazów, systemów monitoringu emisji oraz wykrywania wycieków gazów, jak również urządzeń wykorzystywanych w produkcji półprzewodników najnowszej generacji.

Drugą pod względem wielkości sprzedaży grupą odbiorców detektorów VIGO w minionym kwartale były firmy z branży zbrojeniowej, z francuskim Zodiac Aerotechnics na czele. Segment ten odpowiadał za 36% przychodów firmy w IV kw. 2019 r. Realizacja zamówień od francuskiego koncernu pozwoliła zwiększyć przychody segmentu o 191%, do 3,9 mln zł.

Na trzecim miejscu sprzedażowego podium, po raz pierwszy historii spółki, uplasowali się producenci urządzeń medycznych, współpraca z którymi zaowocowała w IV kw. 2019 r. ponad 0,7 mln zł przychodów. – Technologia VIGO Photonics jest wdrażana w projektach kilku innowacyjnych urządzeń medycznych o obiecującym potencjale rynkowym. Segment medyczny jest w naszej ocenie jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów zastosowań produktów VIGO Photonics, liczymy, że w perspektywie 2-3 lat segment medyczny stanie się jednym ze znaczących rynków zbytu naszych produktów – komentuje Adam Piotrowski.