Spółka z Ożarowa Mazowieckiego podpisała umowę na generalne wykonawstwo nowego zakładu produkcji detektorów podczerwieni w Ożarowie Mazowieckim. Realizacja inwestycji została powierzona firmie Anna-Bud sp. z o.o. Wartość umowy to blisko 22 mln zł. Zgodnie z harmonogramem inwestycji budowa zakładu ma zakończyć się w 2018 r. Uruchomienie fabryki pozwoli na skokowe zwiększenie mocy produkcyjnych VIGO Photonics, umożliwiając realizację strategii globalnej ekspansji Spółki, zakładającej m.in. realizację wysokowolumenowych, długoseryjnych zamówień dla odbiorców z nowych branż.

Inwestycja w Ożarowie Mazowieckim jest kluczowym elementem strategii rozwoju naszej firmy. Nowy zakład umożliwi gruntowną przebudowę procesu produkcyjnego, przekształcając nas w wysoce wydajną firmę z branży high-tech. Wyeliminowanie wąskich gardeł procesu produkcji, automatyzacja części z czynności, zwiększenie efektywności – wszystko to pozwoli nam przenieść się na wyższy poziom biznesowy – podkreśla Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

Prezes spółki z Ożarowa podkreśla, że kluczowym dla powodzenia projektu rozbudowy mocy produkcyjnych firmy i zmian jej modelu funkcjonowania są staranne zaprojektowanie nowego zakładu oraz perfekcyjna budowa projektu. – Działamy w branży półprzewodników najwyższej klasy, w produkcji których praktycznie nie istnieje dopuszczalny margines błędu. By dokonać wewnętrznej rewolucji przemysłowej sięgnęliśmy po rozwiązania stosowane przez globalnych liderów branż wysokich technologii, kreatywnie dostosowując je do naszych potrzeb. Decyzję o wyborze Anna-Bud, polskiej, doświadczonej w realizacji projektów przemysłowych firmy, podjęliśmy mając na uwadze know-how i potwierdzone przekonującymi referencjami doświadczenie w realizacji równie wymagających jak nasz projektów – informuje Adam Piotrowski.

Zgodnie z założeniami strategii nowy zakład umożliwi efektywną produkcję długich serii detektorów i wzrost wolumenu produkcji z obecnych 6 tys. sztuk do nawet 100 tys. detektorów rocznie. Zgodnie ze strategią w 2020 r. ożarowska firma celuje w 80 mln zł przychodów i 20 mln zł zysku netto.

POIR 03.02.02-00-0209/16-00

Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką