Giełdowy producent najbardziej zaawansowanych detektorów średniej podczerwieni nawiązał współpracę z dr inż. Włodzimierzem Strupińskim, jednym z pionierów technologii MOCVD (MOVPE) w Polsce. Przedmiotem współpracy jest rozwój nowej gałęzi biznesu spółki – produkcji zaawansowanych związków półprzewodnikowych. Dr Strupiński stanie na czele działu epitaksji VIGO Photonics i w ramach VIGO Photonics będzie kierował projektem uruchomienia seryjnej produkcji materiałów kluczowych dla rozwoju fotoniki i mikroelektroniki. Zarząd VIGO Photonics ocenia, że w ciągu kilku lat spółka zdobędzie pozycję liczącego się na świecie producenta materiałów półprzewodnikowych najnowszej generacji.

Na mocy zawartego porozumienia giełdowa spółka wdroży i skomercjalizuje opracowaną przez Włodzimierza Strupińskiego technologię produkcji związków półprzewodnikowych z grupy III-V układu okresowego pierwiastków. W tym celu VIGO Photonics zainwestuje ok. 20 mln zł w zakup urządzeń do wzrostu i charakteryzacji epitaksjalnych warstw półprzewodnikowych w technologii MOCVD (Metal Organic Chemical Vapour Deposition) oraz uruchomienie produkcji w fabryce VIGO. Dr Strupiński będzie odpowiedzialny za rozwój nowego segmentu działalności VIGO Photonics. Zgodnie z harmonogramem projektu masowa produkcja materiałów półprzewodnikowych rozpocznie się w I kw. 2020 r.

– Połączenie wiedzy, doświadczenia i biznesowego know-how dr. Włodzimierza Strupińskiego z kapitałem i zasobami VIGO Photonics umożliwi szybkie zbudowanie znaczącego potencjału produkcyjnego spółki w obszarze materiałów półprzewodnikowych oraz zdobycie mocnej pozycji na dynamicznie rozwijającym się rynku fotoniki w segmencie elektroniki użytkowej (m.in. smartfony, urządzenia VR) oraz w motoryzacji (lidarowe urządzenia wspomagające, światła laserowe, systemy monitorowania kierowcy). Z naszą ofertą chcemy dotrzeć do średniej wielkości producentów zaawansowanych urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na m.in. materiały półprzewodnikowe o skomplikowanej strukturze i wysokiej wartości dodanej. W ramach VIGO Photonics w dłuższej perspektywie chcemy zbudować nowy, znaczący obszar biznesu, generujący rocznie kilkanaście milionów euro przychodów przy atrakcyjnej, dwucyfrowej marży netto. Dodatkowo rozwój segmentu epitaksji będzie istotnym wsparciem dla realizacji strategii VIGO Photonics 2020+ w innych jej obszarach, z rozwojem technologii laserów kaskadowych na czele – komentuje dr inż. Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

– Rozpoczęcie przez VIGO Photonics produkcji struktur III-V otwiera nowy rozdział dla rozwoju tej dziedziny w kraju. To dla mnie także doskonała okazja do kontynuacji prac w zakresie innowacyjnych nanotechnologii związków półprzewodnikowych. VIGO Photonics, jako producent w sektorze elektroniki, doskonale rozumie i przewiduje potrzeby tego rynku. Staram się osiągać wysoki poziom profesjonalizmu technologicznego, co z wielką satysfakcją obserwuję również w VIGO Photonics. Ten projekt jest także wyzwaniem komercyjnym, bezprecedensowym w dziedzinie nanotechnologii elektronowych w Polsce. Tak jak opracowania technologii grafenu wprowadziło nas do świata dwuwymiarowego, zapoczątkowując nową epokę w dziedzinie innowacyjnych technologii, tak przynależność do „klubu” producentów nowoczesnej elektroniki to wyznacznik nowoczesności i konkurencyjności. Teraz zajmiemy silną pozycję w zakresie komercyjnym, w dobie niezwykle dynamicznego rozwoju fotoniki – mówi dr inż. Włodzimierz Strupiński.

Dr inż. Włodzimierz Strupiński jest jednym z pionierów technologii MOCVD w Polsce oraz jednym z wiodących na świecie badaczy nad grafenem. Osiągnął najwyższy światowy poziom w dziedzinie badań nad epitaksjalnym wzrostem struktur związków III-V, później wykorzystywanych w świecie i w kraju w pracach badawczych oraz komercyjnie w przemyśle elektronicznym. Stworzył i opatentował autorską metodę wytwarzania grafenu o najwyższej jakości. Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, tytuł doktora nauk fizycznych uzyskał w 1989 r. Od 1983 do 2017 r. związany z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych, gdzie zajmował się opracowaniem technologii wytwarzania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych i grafenu, przez wiele lat kierując zakładem epitaksji. Dzięki jego badaniom Instytut stał się rozpoznawalną instytucją na całym świecie, jako ośrodek specjalizujący się w wytwarzaniu najbardziej zaawansowanych epitaksjalnych struktur półprzewodnikowych III-V i materiałów 2D.

Dr Strupiński jest laureatem wielu prestiżowych nagród – został wyróżniony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów RP za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań nad grafenem w 2012 r., Nagrodą Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii Wizja i Innowacja w 2014 r. oraz Brązowym Laurem w rankingu Liderzy Polskiej Gospodarki „Gazeta Bankowa” w kategorii Naukowiec Roku w 2016 r. Jest realizatorem wielu projektów badawczych krajowych i europejskich. Był członkiem Rady Nadzorczej w europejskim programie Graphene Flagship, poświęconym badaniom naukowym nad wykorzystaniem grafenu i innych materiałów 2D w różnych dziedzinach gospodarki. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie, m.in. z Uniwersytetem Manchester i Centrum Grafenu w Manchester, gdzie odkryto grafen. W 2016 r. był odpowiedzialny za organizację w Warszawie jednej z najważniejszych na świecie konferencji naukowych poświęconych grafenowi i nowym materiałom dwuwymiarowym – Graphene Week 2016.