Producent najbardziej zaawansowanych detektorów podczerwieni wypracował w 3 kwartałach 2017 r. 21,6 mln zł przychodów, o ponad 20% więcej niż rok wcześniej. EBITDA spółki po 9 miesiącach br. wyniosła 11,0 mln zł, wobec 8,4 mln zł rok wcześniej, a zysk netto 9,0 mln zł (6,8 mln zł w 3 kwartałach 2016 r.). W samym III kwartale 2017 r. VIGO Photonics osiągnęło 6,7 mln zł przychodów i 2,8 mln zł zysku netto.

Motorem wzrostu sprzedaży VIGO Photonics w III kw. 2017 r. były detektory adresowane do szeroko pojętego sektora przemysłowego, w tym detektory wykorzystywane w kontroli jakości powietrza i detekcji gazów. Sprzedaż w segmencie przemysłowym wzrosła w minionym kwartale o jedną trzecią, wypracowując ponad dwie trzecie całkowitych przychodów spółki w tym okresie. O niemal 40% wzrosła w III kwartale sprzedaż detektorów do ośrodków badawczych i naukowych, odpowiadająca za 11% obrotów okresu. Z kolei segment zbrojeniowy, który odpowiadał za dynamiczny wzrost przychodów w I połowie 2017 r., w III kwartale zmniejszył swój udział w przychodach spółki, o czym przesądziło zakończenie, w II kwartale br., realizacji kontraktu dla francuskiego producenta amunicji. Zarząd VIGO Photonics ocenia, że dalsza, zintensyfikowana współpraca z francuskim partnerem może mieć istotny wpływ na wyniki spółki w 2018 r.

– Mamy za sobą solidny kwartał, tak pod względem bieżących wyników finansowych jak i budowania relacji z biznesowych z dotychczasowymi i przyszłymi kontrahentami. Liczymy, że intensywne działania sprzedażowe i promocyjne ostatnich miesięcy już w 2018 r. przyniosą zauważalny wzrost sprzedaży Spółki, tak adresowanej do dynamicznie rozwijających się obecnych klientów VIGO Photonics, jak i zupełnie nowych partnerów, o których pozyskanie aktywnie zabiegamy. Szczególnie duże nadzieje wiążemy z ekspansją na rynkach krajów azjatyckich, z Chinami i Japonią na czele. Jedną z najbardziej perspektywicznych aplikacji naszych detektorów na rynku chińskim są systemy bezpieczeństwa kolejowego. Liczymy, że już w 2018 r. uda się nam zrealizować dostawy do chińskich podmiotów specjalizujących się w systemach dla kolei szybkich prędkości – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

Strategia rozwoju VIGO Photonics na najbliższe lata przewiduje m.in. wzrost mocy produkcyjnych poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego w Ożarowie Mazowieckim, którego uruchomienie eliminuje  istniejące wąskie gardła w procesie produkcyjnym spółki, umożliwiając efektywną produkcję długich serii detektorów i wzrost wolumenu produkcji z obecnych 6 tys. sztuk do nawet 100 tys. detektorów rocznie. W ramach projektu zakończono już prace projektowe oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę zakładu. W III kwartale rozpoczęto m.in. odwierty pod pompy ciepła, które będą zasilać nowy budynek w energię. Zakończenie przetargu na wybór Generalnego wykonawcy planowane jest na początek 2018 r., co pozwoliłoby rozpocząć właściwe prace budowlane w pierwszych miesiącach przyszłego roku.