Producent najbardziej zaawansowanych detektorów podczerwieni zamknął I półrocze 2017 r. z 14,9 mln zł przychodów (11,7 mln zł rok wcześniej) i 6,2 mln zł zysku netto (4,0 w I poł. 2016 r.). To najwyższy półroczny wynik w dotychczasowej historii technologicznej spółki. W II kwartale 2017 r. VIGO Photonics wypracowało rekordowe 8,6 mln zł przychodów i 3,8 mln zł zysku netto. O wzroście przychodów i zysków przesądziła rosnąca sprzedaż w każdym z kluczowych segmentów rynku, w tym detektorów wykorzystywanych przez segment zbrojeniowy.

O dynamicznym wzroście przychodów i zysków spółki w II kwartale i całym I półroczu przesądziła realizacja zamówień na detektory od francuskiego producenta inteligentnej amunicji o wartości blisko 3,5 mln zł. Całkowita sprzedaż detektorów do odbiorców z sektora zbrojeniowego wzrosła w I półroczu o 72%, do 3,9 mln zł. O 16% rdr. wzrosła z kolei sprzedaż w największym z biznesowych segmentów VIGO Photonics – przemysłowym, odpowiadającym za niemal 50% obrotów spółki. 12% dynamikę wzrostu sprzedaży odnotowano w segmencie detektorów wykorzystywanych w systemach bezpieczeństwa transportu kolejowego, produkowanych m.in. przez grupę Catepillar.

27% wzrostowi sprzedaży towarzyszył niespełna 11% wzrost kosztów produkcji, sprzedaży i ogólnego zarządu, co przełożyło się na wzrost marży operacyjnej o 10 punktów procentowych, do 42%.

– Na sukces biznesowy VIGO Photonics składają się zarówno najwyższej jakości, nieustannie udoskonalane produkty, dające nam pozycję technologicznego lidera globalnego rynku, jak i aktywna polityka sprzedażowa i marketingowa, w tym nieustanne wzmacnianie biznesowych relacji z kluczowymi klientami oraz popularyzacja wiedzy nt. naszych unikalnych technologii, wspieranie rozwoju produktów o nie opartych. Wypracowane w minionym półroczu wyniki to efekt realizacji tylko ułamka naszego potencjału wzrostu, niezmiennie jesteśmy przekonani, że VIGO Photonics stoi u progu kolejnego rozwojowego skoku, którego efektem będzie zwielokrotnienie przychodów i zysków spółki – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

Strategia rozwoju VIGO Photonics przewiduje m.in. wzrost mocy produkcyjnych poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego w Ożarowie Mazowieckim, którego uruchomienie eliminuje istniejące wąskie gardła w procesie produkcyjnym spółki, umożliwiając efektywną produkcję długich serii detektorów i wzrost wolumenu produkcji z obecnych 6 tys. sztuk do nawet 100 tys. detektorów rocznie. W minionym półroczu zakończono opracowywanie projektu budowlanego fabryki oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę zakładu. Harmonogram realizacji inwestycji zakłada, iż w III kwartale br. podpisana zostanie umowa z generalnym wykonawcą inwestycji. Oddanie zakładu do użytkowania ma nastąpić w połowie 2018 r.