W okresie 9 miesięcy 2019 r. VIGO Photonics zwiększyło sprzedaż o 13%, do 31,2 mln zł, wypracowując 9,8 mln zł zysku netto. Jak tłumaczy Adam Piotrowski, prezes giełdowej spółki, wyniki VIGO Photonics zwiększają się dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na detektory spółki ze strony stale powiększającego się grona klientów. – Konsekwentna budowa rynku na nasze rozwiązania przynosi efekty w postaci systematycznych, trwałych wzrostów sprzedaży. Detektory VIGO Photonics są stosowane w dziesiątkach produktów, częstokroć zapewniając im znaczącą przewagę konkurencyjną. Sukces biznesowy naszych kontrahentów, część których współpracę z nami nawiązała jeszcze na wczesnym etapie swojego rozwoju, nie tylko zwiększa naszą obecną sprzedaż, ale również stanowi skuteczną zachętę dla szeregu innych producentów zaawansowanych urządzeń z szeregu branż do rozwoju swoich produktów w oparciu o technologię VIGO Photonics. Wierzymy, że konsekwentna realizacja strategii rozwoju spółki, zakładającej rozwój mocy produkcyjnych i technologii w celu uczynienia naszych detektorów bardziej dostępnych cenowo przy zachowaniu wysokiej rentowności, w krótkiej perspektywie czasu umożliwi nam dalszy, skokowy wzrost skali naszej działalności – analizuje prezes VIGO Photonics.

Niezmiennie największą grupą odbiorców produktów VIGO Photonics są firmy z szeroko pojętej branży przemysłowej, tacy jak producenci analizatorów gazów, systemów monitoringu emisji oraz wykrywania wycieków gazów, jak również urządzeń wykorzystywanych w produkcji półprzewodników najnowszej generacji. Segment ten w minionym kwartale odpowiadał za 56% przychodów VIGO Photonics w minionym kwartale.

Drugą pod względem wielkości sprzedaży grupą odbiorców detektorów VIGO w minionym kwartale były firmy z branży zbrojeniowej, z francuskim Zodiac Aerotechnics na czele. Segment ten odpowiadał za 29% przychodów VIGO Photonics w minionym okresie. Blisko 38% wzrost obrotów z francuską firmą, będącą największym kontrahentem spółki, przesądził o dynamicznym wzroście przychodów segmentu.

Na trzecim miejscu, pod względem wielkości obrotów, uplasowali się producenci rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu, w tym koncern Catepillar. Przychody ze sprzedaży produktów wykorzystywanych m.in. w systemach do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości wyniosły 0,9 mln zł, odpowiadając za 7% całkowitej sprzedaży okresu.

W III kwartale br. VIGO Photonics zakończyło reorganizację procesów produkcyjnych związanych z uruchomieniem nowej fabryki. Nowy zakład produkcyjny skokowo zwiększa potencjał produkcyjny spółki, pozwalając na znaczący wzrost automatyzacji produkcji oraz eliminując szereg tzw. wąskich gardeł w procesie produkcyjnym. Równolegle do inwestycji w infrastrukturę i nowoczesne narzędzia produkcji VIGO Photonics intensyfikuje prace nad nowymi produktami, takimi jak przeznaczone do masowej produkcji wystandaryzowane moduły detekcyjne czy detektory wieloelementowe. – Zakładamy, iż w perspektywie 2020-2021 r. wdrożymy do produkcji kilka nowych, niezwykle perspektywicznych produktów, adresowanych do nowego grona odbiorców. Zakładamy, że poszerzenie oferty produktowej w połączeniu z inwestycjami w efektywność produkcji umożliwi nam wykonanie kolejnego skoku rozwojowego i znaczące zwiększenie skali prowadzonej działalności oraz, w konsekwencji, wartości naszej spółki dla akcjonariuszy – podsumowuje Adam Piotrowski.