VIGO Photonics będzie mieć kolejny reaktor epitaksjalny. Notowany na GPW producent półprzewodników zainwestuje około 5,4 mln EUR w zakup sprzętu do produkcji materiałów półprzewodnikowych przeznaczonych do masowego zastosowania w fotonice i elektronice.

Inwestycja podwoi moce produkcyjne w tym obszarze, pozwalając zarówno zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na materiały od klientów zewnętrznych, jak i potrzeby własne, związane z pracami nad nowymi produktami Spółki. VIGO Photonics podpisało z niemiecką firmą AIXTRON umowę na dostawę reaktora epitaksjalnego, służącego do wydajnej produkcji płytek półprzewodnikowych ze związków chemicznych z grup III i V układu okresowego pierwiastków. Koszt zakupu reaktora wyniesie 3,6 mln EUR, a całkowita wartość inwestycji niezbędnych do uruchomienia produkcji wyniesie ok. 5,4 mln EUR. Wyprodukowany na zlecenie spółki z GPW system trafi do Ożarowa Mazowieckiego w III kw. 2022 r., a jego rozruch ma nastąpić na początku 2023 r.

VIGO Photonics posiada obecnie trzy reaktory do produkcji materiałów półprzewodnikowych, z których największym jest reaktor wyprodukowany przez AIXTRON, którego rozruch miał miejsce w 2019 r. Jego zakup był podstawą do wyodrębnienia w spółce nowego pionu biznesowego – seryjnej produkcji materiałów półprzewodnikowych ze związków chemicznych z grup III i V układu okresowego pierwiastków na zlecenie klientów zewnętrznych. VIGO Photonics produkuje m.in. materiały stanowiące jądra laserów kaskadowych, laserów VCSEL, czy kropek kwantowych. Nowy segment działalności, rozwijany we współpracy z profesorem Włodzimierzem Strupińskim, dynamicznie się rozwija. Okresie 9 miesięcy 2021 r. jego przychody przyniosły 2,6 mln zł, a w przyszłym roku ma wynieść 2 mln EUR.

– Wyniki finansowe segmentu nie oddają jeszcze skali postępów rozwoju segmentu. Obecnie mamy 25 klientów chcących kupić nasze materiały. Dla dwóch z nich realizujemy powtarzalne dostawy, z 14 jesteśmy na etapie kwalifikacji, a czterech kolejnych oczekuje dziś w kolejce. Biorąc pod uwagę na rosnący popyt zewnętrzny, jak również dynamicznie zwiększające się własne potrzeby w tym obszarze, związane z pracami nad nowymi produktami VIGO Photonics (m.in. detektory oparte na materiałach z grup III i V, detektory supersieciowe, chipy VCSEL), inwestycja w kolejny reaktor już dziś jest niezbędna, by najpełniej wykorzystać szanse rozwojowe Spółki – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

Włodzimierz Strupiński, kierujący wydziałem epitaksji VIGO Photonics, podkreśla, iż inwestycja w zakup drugiego reaktora otwiera kolejny etap rozwoju segmentu półprzewodników. – Po etapie opracowania technologii dziś skupiamy się na skalowaniu działalności. Zwiększone moce produkcyjne pozwolą nam na realizację rosnących w skali zleceń dla coraz szerszego grona odbiorców z branży fotonicznej oraz mikroelektronicznej. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z AIXTRON, liczymy, że dynamiczny wzrost popytu na płytki półprzewodnikowe produkcji VIGO Photonics sprawi, iż staniemy się dla firmy z nadreńskiego Herzogenrath powracającym klientem – mówi Włodzimierz Strupiński.