Producent najbardziej zaawansowanych detektorów podczerwieni zgodnie z planem pozyskuje zewnętrzne finansowanie dla realizacji strategii rozwoju Spółki, zakładającej rozbudowę mocy produkcyjnych i potrojenie sprzedaży do 2020 r.

Projekt VIGO Photonics, w ramach którego wybudowany zostanie nowy zakład produkcyjny, otwierający drogę do seryjnej produkcji detektorów i skokowego wzrostu wolumenu sprzedaży, znalazł się na szczycie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zarząd Spółki informuje, że oprócz 6 mln zł, pozyskanych właśnie z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, VIGO Photonics stara się o kolejne bezzwrotne wsparcie dla swoich planów inwestycyjnych.

Realizacja planu inwestycyjnego przebiega zgodnie z planem i harmonogramem, zakładającym, że do końca 2016 r. zakończymy etap budowy finansowania dla zakrojonego na ok. 50 mln zł projektu, które przeznaczymy na budowę nowego zakładu produkcyjnego oraz centrum wdrożeniowego, jak również na dalszy rozwój naszych technologii i ich integrację z rozwiązaniami partnerów. Cieszymy się z pozytywnej oceny naszych planów przez ekspertów Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowi ono dla nas kolejne potwierdzenie słuszności naszej strategii rozwoju. Wierzymy, że polska branża fotoniczna, będąca jednym z filarów europejskiej fotoniki, może stać się jednym z motorów napędowych rozwoju polskiego przemysłu, polskim wkładem w rozwój globalnego biznesu wysokich technologii – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

Łukasz Piekarski, wiceprezes spółki, podkreśla, że obok finansowania z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne VIGO Photonics jest w trakcie pozyskiwania dotacji rozwojowych w ramach innych inicjatyw. – Oczekujemy kolejnych, pozytywnych dla nas rozstrzygnięć konkursów dofinansowujących wdrażanie innowacyjnych technologii. Zakładamy, że ok. 25% z wydatków związanych z realizacją planowanych inwestycji będzie finansowanych z dotacji – informuje Łukasz Piekarski.