Producent najbardziej zaawansowanych detektorów średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych zakończył 2021 r. z najwyższym w historii kwartalnym i rocznym wynikiem sprzedaży.

Przychody VIGO Photonics wzrosły w IV kwartale o ponad połowę, do 22,3 mln zł. Cały 2021 r. giełdowa spółka zakończyła z 33% wzrostem sprzedaży, do ponad 71,5 mln zł. Motorem napędowym rozwoju Grupy w minionych okresach były segmenty przemysłowy, bezpieczeństwa transportu, obronny oraz produkcji materiałów półprzewodnikowych.  – Osiągnięte w 2021 r. wyniki, z rezultatami ostatniego kwartału minionego roku na czele, są dla nas prawdziwym powodem do dumy. Zakończony kwartał był już dziewiątym z rzędu okresem zakończonym wzrostem sprzedaży rdr. Był to również pierwszy w historii kwartał, w którym sprzedaż przekroczyła 20 mln zł. W 2014 roku, w którym debiutowaliśmy na GPW, mogliśmy się pochwalić sprzedażą na podobnym poziomie, jednak osiągniętą na przestrzeni całego roku finansowego. Jestem przekonany, że dalej realizując nasze plany rozwojowe, uwalniając olbrzymi potencjał wzrostu naszej firmy, w perspektywie kilku lat będziemy mogli po raz kolejny świętować przekroczenie 20 mln zł przychodów ze sprzedaży, tym razem w skali miesiąca – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics S.A.

Największym odbiorcą produktów VIGO Photonics w IV kwartale oraz w całym 2020 r. był przemysł. W minionym kwartale sprzedaż detektorów oraz sensorów podczerwieni dla aplikacji przemysłowych, adresowana do zróżnicowanego grona kilkudziesięciu kontrahentów, podwoiła się, do 10,8 mln zł. Roczne przychody segmentu wzrosły o 31%, do 31,1 mln zł. – Na dynamiczny wzrost sprzedaży do odbiorców przemysłowych składa się szereg czynników, takich jak rynkowy sukces produktów naszych kontrahentów, opartych o technologię VIGO Photonics oraz systematyczne poszerzanie grona klientów Spółki, możliwe m.in. dzięki rozwojowi naszych technologii. Wierzę, że 2022 r. będzie rokiem dynamicznego wzrostu segmentu, stymulowanego rozwojem naszych technologii. Nowe produkty, detektorami supersieciowymi z materiałów III-V na czele, stwarzają dla nas szereg obiecujących szans rynkowych. Mamy potencjał, by już w 2022 r. co najmniej kilka z tych szans przekuć w perspektywiczne relacje biznesowe – komentuje Adam Piotrowski.

Drugą pod względem wielkości sprzedaży grupą odbiorców detektorów VIGO w minionym kwartale były firmy z branży zbrojeniowej, z francuskim Safran Aerotechnics na czele. Realizacja zamówień od francuskiego koncernu oraz innych klientów w Europy pozwoliła zwiększyć przychody segmentu o 13%, do 5,5 mln zł. W całym roku obroty z klientami z branży zbrojeniowej wyniosły 27,2 mln zł (72% wzrost)

Trzecią pozycję rankingu sprzedażowego VIGO Photonics zajął segment detektorów wykorzystywanych w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa transportu. Przychody ze sprzedaży produktów wykorzystywanych m.in. w systemach do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości oraz do wykrywania pożarów w pociągach wyniosły w minionym kwartale 2,9 mln zł (260% wzrost), a całym 2021 r. – 8,7 mln zł (41% wzrost).

Ostatni kwartał 2021 r. przyniósł również dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży materiałów półprzewodnikowych. W minionym kwartale przychody segmentu wzrosły o 220%, do 2,0 mln zł, a w skali całego roku zwiększyły się o blisko 130%, do 4,3 mln zł. – Wierzymy, że udany IV kwartał ub. r. w wykonaniu segmentu materiałów półprzewodnikowych stanowi zaledwie wstęp dla dalszych wzrostów tego biznesu. 2021 r. był dla nas równie udany na poziomie technologicznego doskonalenia naszych produktów, jak i pozyskiwania nowych klientów. Obecnie o wynikach sprzedaży segmentu decyduje realizacja zleceń dla kilku kontrahentów. Biorąc pod uwagę już rozpoczęte projekty sprzedażowe, w tym trwające kwalifikacje naszych produktów, jesteśmy na dobrej drodze by w perspektywie kilku kwartałów skokowo zwiększyć grono odbiorców materiałów półprzewodnikowych produkowanych w Ożarowie Mazowieckim. W 2022 r. chcemy co najmniej podwoić sprzedaż segmentu, a w kolejnych latach dalej ją zwiększać, w wysokim dwucyfrowym tempie – dodaje Adam Piotrowski.