‘- Fotonika jest jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki, stymulujących dynamiczny rozwój takich obszarów i technologii jak Internet Rzeczy, Przemysł 4.0, druk 3D czy technologia 5G.  Zaawansowane technologie fotoniczne znajdują masowe zastosowania, a popyt na innowacyjne moduły detekcyjne i laserowe dynamicznie rośnie. Naszym celem jest aktywny udział w rozwoju zmieniających świat technologii i równoczesne maksymalne wykorzystanie szans biznesowych związanych z rozwojem technologii. Bazując na unikalnych kompetencjach VIGO Photonics w zakresie rozwoju technologii fotonicznych, we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce, zamierzamy poszerzyć naszą ofertę o nowe innowacyjne produkty  wychodzące naprzeciw potrzebom zmieniającej się globalnej gospodarki. Rynki, na które zamierzamy wejść, są wielokrotnie większe od obecnych obszarów naszej działalności, co sprawia, iż efekty naszych działań mogą przełożyć się na zwielokrotnienie naszego potencjału biznesowego i skali działalności – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami będą realizowane w ramach dwóch projektów. Wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną VIGO Photonics zamierza opracować nowe rodziny detektorów podczerwieni – moduły detekcyjne z wieloelementowymi detektorami, które mają znaleźć zastosowanie w nowoczesnym przemyśle, oraz miniaturowe, produkowane masowo i cenowo dostępne moduły detekcyjne montowane bezpośrednio na płytkach PCB, stworzone z myślą o masowych zastosowaniach, wspierających rozwój Internetu Rzeczy. Budżet projektu realizowanego w konsorcjum z WAT to 20,6 mln zł (udział VIGO Photonics to 18,4 mln zł), z których 14,6 mln zł pochodzić będzie z dotacji przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (12,8 mln zł dofinansowania dla VIGO). Z kolei we współpracy z Politechnikami Łódzką i Warszawską giełdowa spółka chce zarówno rozwijać produkcję materiałów półprzewodnikowych III-V na bazie arsenku galu (GaAs) i fosforku indu (InP) materiałów półprzewodnikowych adresowanych do szerokiej gamy zastosowań fotonicznych, w tym do produkcji laserów z pionową wnęką rezonansową (VCSEL), jak również pójść krok dalej i opracować własną technologię produkcji laserów VCSEL. ­– Rynek laserów VCSEL jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów rynku fotonicznego. Urządzenia te znajdują zastosowanie m.in. w LIDARach, wspierając rozwój motoryzacji autonomicznej. Szacuje się, że wartość rynku, wynosząca w 2017 r. ok. 330 mln USD, wzrośnie dziesięciokrotnie do 2026. Chcemy być beneficjentami tego wzrostu, uruchomienie efektywnej produkcji laserów VCSEL jest w naszym technologicznym i infrastrukturalnym zasięgu  – analizuje prezes VIGO Photonics. Budżet projektu, którego celem jest m.in. opracowanie technologii produkcji laserów  VCSEL to 16,3 mln zł,  z czego 13 mln zł przypada na VIGO. Dofinansowanie dla projektu przyznane przez NCBiR to 12,4 mln zł, z czego 9,1 mln zł przypadnie giełdowej spółce.

Mazowsze/0090/19-00

Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT

Mazowsze/0032/19-00

Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL