VIGO Photonics wdrożyło z sukcesem kolejny etap projektu: Cyfrowy System do Sterowania i Nadzoru nad Produkcją i Pomiarami. Celem projektu jest uzyskanie pełnego procesu nadzorowanego spójnymi narzędziami informatycznymi, co umożliwi optymalizację zasobów przedsiębiorstwa i procesów produkcyjnych.

Detektory podczerwieni, produkowane przez VIGO Photonics, mają zastosowanie w zaawansowanych aplikacjach. Wysoki poziom technologiczny produktów powoduje, że nie ma dostępnych na rynku gotowych narzędzi informatycznych do monitorowania i nadzorowania danych pomiarowo-produkcyjnych tego typu czujników.

Wdrażając ten projekt VIGO Photonics zyskuje niedostępne dotychczas możliwości analizy procesu produkcyjnego, unikalne analizy biznesowe oraz szansę nadzorowania procesu produkcji w czasie rzeczywistym, które oparte jest na wskaźnikach produkcyjnych i procesowych. Implementacja systemu obejmuje szereg aplikacji dedykowanych poszczególnym stanowiskom produkcyjnym, jak również aplikacji do zarządzania procesami pomiarowymi i analizowania ich wyników. Aplikacje pomiarowe pozwalają na automatyczną konfigurację stanowiska, w tym ustawienie docelowych warunków pracy detektora. Realizują one również automatyczny odczyt większości mierzonych wartości, m. in.: amplitud i wartości średnich prądu i napięcia, temperatury, rezystancji czy parametrów szumowych. Lista obsługiwanego automatycznie sprzętu obejmuje: oscyloskopy, mierniki rezystancji, wzmacniacze i kontrolery chłodziarek termoelektrycznych. Połączenie systemu nadzoru z aplikacjami pomiarowymi pozwala na wprowadzenie parametrów zadanych i kwalifikację parametrów zmierzonych.