VIGO Photonics zajęło 4 miejsce (84.1 pkt na 100) w klasyfikacji “Giełdowa Spółka Roku” oraz zajęła 3 miejsce w kategorii “Innowacyjność produktów i usług”. Badanie zostało zrealizowane przez „Puls Biznesu” na próbie 119 osób (79 analityków i 40 zarządzających). Oceniali oni 140 spółek wchodzących w skład indeksów WIG20mWIG40 i sWIG80 według stanu na koniec listopada 2019 r. Eksperci wypełniali ankietę online, zawierającą spersonalizowany zestaw spółek, które pokrywają analitycznie.