VIGO Photonics zamierza, obok rozwoju produkcji detektorów i dynamicznego wzrostu ich sprzedaży, rozpocząć produkcję, dla zewnętrznych odbiorców, półprzewodnikowych materiałów dla fotoniki podczerwieni, jak również wejść na rynek produktów o technologie laserów kaskadowych.

Giełdowa spółka planuje dalej aktywnie inwestować w badania i rozwój, w tym również we współpracy ze strategicznymi odbiorcami, oraz rozwijać działalność inkubatorową. Zarząd giełdowej spółki podtrzymuje cel wzrostu przychodów do 80 mln zł w 2020 r. i oczekuje, że nowe obszary biznesu istotnie pozwolą VIGO Photonics w kolejnych latach rosnąć w tempie 20-30% rocznie.

– Szeroki rynek fotoniki, na którym działamy, rozwija się w szybkim tempie. Rozwiązania fotoniczne upowszechniają się w nowoczesnej gospodarce, stanowiąc podstawę dla wielu produktów kierowanych zarówno na rynki masowe (m.in. smartfonów czy samochodów), jak i wyspecjalizowane, w tym przemysłowe czy medyczne. Wzrost rynku fotonicznego oznacza zwiększone zapotrzebowanie na nowaoczesne materiały półprzewodnikowe, a także na komponenty fotoniczne, takie jak detektory podczerwieni. Nasz segment rynku – średniej podczerwieni, również rozwija się w szybkim tempie, a zapotrzebowanie na wysokiej klasy sensory stale rośnie. Istotny wpływ na poziom przychodów Spółki w ostatnich latach miał m.in. wzrost popytu na rozwiązania oparte o lasery kaskadowe, zapewniające wysoką czułość i dokładność pomiaru oraz selektywność badanych substancji, a także rozwój rynku laserów przemysłowych. Rozwój rynku stwarza szereg nowych szans na jeszcze dynamiczniejszy rozwój VIGO Photonics. Chcąc jak najlepiej wykorzystać nasze unikalne kompetencje i know-how chcemy rozszerzyć zakres naszej działalności o nowe obszary, równolegle dalej rozwijając naszą podstawowy biznes, jakim jest produkcja detektorów średniej podczerwieni – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

Strategia rozwoju VIGO Photonics, przyjęta w 2016 r., zakłada wzrost mocy produkcyjnych do 100 tys., detektorów rocznie z obecnie produkowanych ok. 6 tys. sztuk. Skok ten ma umożliwić rozpoczęta już budowa nowej hali montażowej, niezbędna dla osiągnięcia efektu skali oraz obniżenie cen detektorów. Produkcja detektorów w nowej hali ma rozpocząć się w I połowie 2019 r. W drugim etapie inwestycji, planowanym na lata 2019-2020 Spółka planuje inwestycje w poprawę jakości i efektywności produkcji (zwiększenie czystości technologicznej oraz wdrożenie nowych technologii processingu półprzewodników).

Przyjęta właśnie aktualizacja strategii zakłada, iż w oparciu o już posiadane zasoby (laboratorium MOCVD), rozpoczęte oraz planowane inwestycje VIGO Photonics uruchomi produkcję innowacyjnych materiałów półprzewodnikowych dla innych producentów urządzeń fotonicznych i mikroelektronicznych.

– Chcemy rozpocząć produkcję warstw epitaksjalnych z złożonych ze związków grupy III i V układu okresowego pierwiastków (pochodnych arsenku galu oraz fosforku indu). Materiały te są podstawowym składnikiem stosowanym do masowej produkcji szerokiego spektrum produktów, takich jak lasery i diody podczerwieni (stosowane w elektronice użytkowej, produkcji LIDARów, kamer 3D, systemów rozpoznawania twarzy czy skanowania 3D), diody mikrofalowe czy kwantowe lasery kaskadowe. Rynek zbytu na takie materiały jest wielokrotnie większy niż rynek zbytu na obecnie produkowane przez nas detektory, mamy predyspozycje ku temu, by w stosunkowo krótkim czasie zbudować sobie na nim atrakcyjną biznesowo pozycję – komentuje Adam Piotrowski.
W segmencie kwantowych laserów kaskadowych VIGO Photonics zamierza pójść krok dalej. – Już obecnie VIGO Photonics ma pozycję wiodącego dostawcy detektorów średniej podczerwieni do systemów opartych o lasery kaskadowe. W perspektywie kilku lat chcemy rozwinąć własne produkty oparte o technologie laserów kaskadowych, tak dostarczając materiały półprzewodnikowe do laserów kaskadowych, jak i zajmując się integracją samych laserów z elektroniką i dalej – rozwijając zintegrowane, miniaturowe moduły detektorowo-laserowe. Stworzenie tych ostatnich może stać się przełomowe dla popularyzacji naszych technologii, zastosowania ich w masowo wytwarzanych produktach. Powodzenie tego projektu stwarza przez nami szansę zupełnego przeskalowania naszej działalności – ocenia Adam Piotrowski.

Dla wykorzystania rozwojowej szansy i sfinansowania planowanych inwestycji konieczna jest zmiana polityki dywidendowej Spółki. Zarząd, zgodnie z podjętą uchwałą, będzie rekomendował Akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 rok oraz lata 2018-2020. – Wierzymy, iż wykorzystanie nadążających się szans rozwojowych przyniesie zdecydowanie większą korzyść dla Akcjonariuszy – argumentuje Adam Piotrowski.