home-icon/Home / VIGO Photonics podsumowuje 2022 rok

VIGO Photonics podsumowuje 2022 rok

• stabilne przychody w całym roku, mimo trudnej sytuacji rynkowej
• redukcja bazy kosztowej – znacząca poprawa wyników w IV kwartale w ujęciu k/k
• przeprocesowanie podwyżek cen – efekty będą stopniowo widoczne w wynikach 2023
• poszerzenie zarządu

VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów średniej podczerwieni, modułów detekcyjnych oraz materiałów półprzewodnikowych opublikował raport roczny za 2022 rok.

W 2022 roku skonsolidowane przychody VIGO Photonics wyniosły 67,8 mln zł (-5% r/r), skorygowany zysk EBITDA oczyszczony o wpływ rozliczenia dotacji do prowadzonych projektów R&D wyniósł 14,9 mln zł (-45% r/r) a skorygowany zysk netto 7,6 mln zł (-66% r/r). W 2022 roku sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych wyniosła 63,7 mln zł (-5% r/r), w tym w największym segmencie przemysłowym osiągnęła 40,5 mln zł (+30% r/r). Sprzedaż materiałów półprzewodnikowych w 2022 roku wyniosła 4,2 mln zł (-3% r/r).

W IV kwartale 2022 r. VIGO znacząco obniżyło koszty działalności – w ujęciu kwartał do kwartału koszty operacyjne były porównywalne do III kwartału, natomiast koszty ogólnego zarządu spadły o kolejne 15%.

Niższy poziom łącznych przychodów w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku wynika przede wszystkim z niższych przychodów z aplikacji wojskowej, oraz niższych od zakładanych wcześniej przychodów z aplikacji dla przemysłu i transportu w wyniku mniejszej dostępności części komponentów oraz zaburzonych łańcuchów dostaw.

Za nami rok działalności w bardzo zmiennym otoczeniu rynkowym. Zawirowania geopolityczne związane z agresją Rosji na Ukrainę i spowodowane nimi turbulencje związane z rozchwianiem światowej ekonomii i zaburzonymi łańcuchami dostaw, błyskawicznie rosnącymi cenami nośników energii, gwałtownie rosnącą inflacją wpływającą na wyższe koszty prowadzenia działalności oraz trudności związane z dostawami komponentów odbiły się na poziomie planowanych wcześniej przychodów oraz wynikach finansowych. W trakcie 2022 roku skupialiśmy się na niwelowaniu negatywnego wpływu otoczenia rynkowego na działalność VIGO. Regularnie informowaliśmy Akcjonariuszy o wpływach tych zawirowań na nasz biznes oraz
podejmowanych przez nas środkach zaradczych. Z obecnej perspektywy mogę powiedzieć, że mimo wielu wyzwań udało nam się zrealizować założone cele – zredukować bazę kosztową, przeprocesować podwyżki
cen z klientami, odpowiednio zarządzić łańcuchami dostaw, rozbudować sieć sprzedaży i poszerzyć naszą ofertęmówi Adam Piotrowski, prezes zarządu VIGO Photonics.

W IV kwartale 2022 skonsolidowane przychody VIGO Photonics wyniosły 20,3 mln zł (+8,6% r/r, +21% k/k), skorygowany zysk EBITDA oczyszczony o rozliczenie dotacji wyniósł 5,5 mln zł (+6% r/r, +65% k/k)
a skorygowany zysk netto 4,7 mln zł (+21% r/r, x18 k/k). Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w IV kwartale 2022 roku wyniosła 18,2 mln zł (-10% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 1,5 mln zł (-24% r/r).

W IV kwartale 2022 znaczące wzrosty sprzedaży spółka zanotowała w aplikacjach nauka i medycyna (2,5-krotny wzrost r/r) oraz w segmencie przemysłowym (+11% r/r). W tym okresie Spółka odnotowała także prawie dwukrotny wzrost sprzedaży na rynku azjatyckim (4,5 mln zł w porównaniu do 2,4 mln zł w IV kwartale 2021), dzięki nowym zamówieniom z segmentu naukowego oraz transportowego. Łączna
sprzedaż na rynki azjatyckie w 2022 roku zamknęła się kwotą 12,9 mln zł (+85% r/r).

W IV kwartale 2022 widoczne były jeszcze utrudnienia związane z dostępnością komponentów dla części produktów, w związku z czym część zamówień została przesunięta na kolejne okresy. Mimo niesprzyjających warunków, w całym 2022 roku w kluczowym segmencie przemysłowym zwiększyliśmy przychody o ponad 30% rok do roku, a gdyby nie utrudnienia związane z dostępnością komponentów, przychody segmentów przemysłowego i transportowego byłyby jeszcze wyższe. Ponadto problemy z dostępnością niektórych komponentów elektronicznych zmniejszyły nam całoroczną kontraktację w 2022 roku o ok. 5% – utrudnienia dotyczyły jednak tylko części produkcji modułów detekcyjnych dla aplikacji transportowej oraz przemysłowej mówi Łukasz Piekarski, członek zarządu i dyrektor finansowy VIGO Photonics.

Łącznie w całym 2022 roku największy udział w sprzedaży przypadł na zastosowania przemysłowe (58,2% przychodów) – są to detektory do analizy gazów, systemów monitoringu emisji oraz wykrywania
wycieków gazów, jak również systemy przeznaczone dla producentów półprzewodników najnowszej generacji. Zastosowania wojskowe w 2022 roku odpowiadały za ok. 12% przychodów VIGO i obejmowały detektory wykorzystywane w systemach sterowania inteligentnej amunicji oraz detektory ostrzegające przed namierzaniem.
Kolejną grupą pod względem udziału w przychodach VIGO były systemy transportowe (11,5% sprzedaży) – są to systemy do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości oraz systemy do wykrywania pożarów w pociągach. Zastosowania naukowo – medyczne odpowiadały za ok. 10,6%
sprzedaży, a segment materiałów półprzewodnikowych ok. 6% udziału.

Sprzedaż VIGO wg docelowych zastosowań

Po przeprowadzeniu redukcji kosztów w I połowie 2022 i wprowadzeniu dodatkowych oszczędności, koszty operacyjne VIGO od III kwartału 2022 wyraźnie spadły. Na koniec III kwartału ub.r. spadły wobec końca II kwartału ub.r. o 14%, natomiast w IV kwartale 2022 były porównywalne do III kwartału (nieznaczny spadek o kolejne 3%). W spółce utrzymuje się także tendencja znaczącego obniżania kosztów ogólnego zarządu – w IV kwartale 2022 wyniosły one 3,9 mln zł, w porównaniu do 4,6 mln zł w III kwartale i 5,7 mln zł w II kwartale ubiegłego roku.

Nasze działania oszczędnościowe przynoszą wymierne rezultaty – zatrzymaliśmy trend rosnących kosztów mimo trudnej sytuacji rynkowej. Ponadto tak jak zapowiadaliśmy przy okazji publikacji szacunków za IV kwartał – był on „płaski” pod względem dynamiki sprzedaży, przede wszystkim ze względu na przesunięcie na 2023 rok realizacji części zamówień, związanych z globalnym łańcuchem dostaw i dostępem do komponentów, a także procesowi negocjacji cen z klientami, który trwał przez cały IV kwartał ubiegłego roku
– mówi Łukasz Piekarski.

Tak jak już informowaliśmy wcześniej – od października ub.r. wprowadzaliśmy stopniowo podwyżki na nasze produkty, a negocjacje z wszystkimi klientami już się zakończyły. Skutecznie wprowadziliśmy podwyżki cen o ok. 20-30%, a ich pozytywne efekty będą stopniowo coraz bardziej widoczne w ciągu bieżącego roku. Widzimy także odbicie w kontraktacji na koniec I kwartału bieżącego roku, która znacząco przyśpieszyła w porównaniu do poziomu na koniec IV kwartału ub.r. Widzimy też, że w kwietniu dobra dynamika pozyskiwania nowych
umów jest kontynuowanadodaje Łukasz Piekarski.

We wrześniu 2022 do spółki został dostarczony nowy reaktor epitaksjalny do produkcji materiałów półprzewodnikowych, a uruchomienie produkcji nastąpiło w styczniu 2023 r. Uruchomienie tego reaktora podwoi nasze moce produkcyjne w segmencie materiałów półprzewodnikowych, pozwoli na obsłużenie większej liczby klientów i rozpoczęcie nowych projektów.

W 2022 r. trwały również intensywne działania związane z opracowaniem nowych produktów. Jednym z nich było skuteczne skomercjalizowanie nowego detektora do wykrywania metanu, dzięki czemu Spółka odnotowała znaczący wzrost przychodów na początku 2023 r. z rynku amerykańskiego. W 2022 r. rozpoczęto również prace nad nową rodziną detektorów chłodzonych kriogenicznie oraz zdobyto pierwszych znaczących klientów na ten rodzaj detektorów. Udało się również z powodzeniem opracować demonstrator detektora matrycowego, do zastosowań w kamerach termowizyjnych dla wojska.

Sprzedaż VIGO i rozpoznawalność marki wspierana jest przez liczne działania z zakresu marketingu. W 2022 roku przedstawiciele VIGO uczestniczyli w istotnych konferencjach naukowych i targach branżowych, m.in. w konferencjach Mirsens, Quantum Structure IR Photodetectors (współorganizowanej przez NASA), IQCLSW, FLAIR, E-MRS oraz targach na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego.

VIGO prowadzi także intensywną działalność marketingową na rynku amerykańskim, gdzie m.in. nawiązało współpracę z jedną z największych w USA i na świecie hurtowni sprzętu elektronicznego DigiKey Electronics, a także uczestniczyło w targach SPIE Optics and Photonics. VIGO prowadzi także kampanie marketingowe online nakierowane na rynek amerykański. Spółka dołączyła również do dwóch amerykańskich klastrów fotonicznych – Society of Applied Spectroscopy i Florida Photonics Cluster.

Jednym z niewątpliwych sukcesów ubiegłego roku, będącym jednocześnie potwierdzeniem jakości i nowoczesności rozwiązań VIGO był wybór przez NASA detektorów spółki do misji Artemis, zakończonej pod koniec 2022 roku. Detektory podczerwieni VIGO w tej misji odpowiadały za monitorowanie pracy kluczowych systemów środowiskowych w statku Orion i umożliwiały pomiar stężenia dwutlenku węgla, wody i tlenu wewnątrz kabiny oraz skafandrów.

Rozwój VIGO Photonics jako globalnej organizacji wymagał także poszerzenia zarządu – w listopadzie 2022 roku do zarządu VIGO Photonics na stanowisko Dyrektora Operacyjnego został powołany Marcin Szrom, mający bogate doświadczenie w sektorze półprzewodników oraz automotive, jego zadaniem jest m.in. wsparcie spółki w doskonaleniu działalności operacyjnej, zwiększaniu efektywności procesów produkcyjnych oraz zarządzania łańcuchem dostaw.

Dołączyłem do zespołu VIGO w interesującym okresie – spółka ma bardzo dobre perspektywy rozwoju i w niedługim czasie będzie zwiększać swoje udziały w globalnym rynku. Moim zadaniem w najbliższym czasie jest poprawa wydajności operacyjnej VIGO, stabilizacja i poprawa osiąganych uzysków i jakości produkcji, a także przygotowanie długoterminowego planu inwestycji i rozwoju procesów technologicznychmówi Marcin Szrom, nowo powołany członek zarządu i COO VIGO Photonics.

Zarząd VIGO identyfikuje szereg szans biznesowych umożliwiających dalszy dynamiczny wzrost działalności na globalnych, intensywnie rozwijających się rynkach fotoniki i źródeł średniej podczerwieni. VIGO jest dobrze przygotowane do ekspansji w istniejących i nowych obszarach. Jesteśmy liderem technologicznym w zastosowaniach średniej podczerwieni, a długoterminowe trendy związane z rozwojem
technologii, w którym nasze produkty znajdują szeroką gamę zastosowań są dla nas sprzyjające. Te megatrendy to m.in. miniaturyzacja systemów, internet rzeczy (IoT), rozwój elektroniki konsumenckiej, motoryzacji czy działania związane z ochroną środowiska.mówi Adam Piotrowski.

Bardzo istotny jest także globalny trend związany z zabezpieczeniem łańcucha wartości w produkcji chipów i rozwojem przemysłu półprzewodnikowego w Europie i USA, a także znaczący wzrost wydatków na bezpieczeństwo i obronność przez kraje zachodu. W związku z tym, widzimy dla nas np. bardzo dobre perspektywy związane z rozwojem technologii matryc podczerwieni do zastosowań wojskowych i kosmicznych oraz rozwój technologii fotonicznych układów scalonych (PIC – Photonic Integrated Circuit) opartych o średnią
podczerwieńpodkreśla Adam Piotrowski.

2023 rok będzie także rokiem przyśpieszenia wzrostu sprzedaży w obszarze podstawowej działalności naszej spółki, czyli detektorów i modułów detekcyjnych MCT, InGaAs i InAsSb, poprzez dalszy rozwój prac B+R i zespołów sprzedażowych – podsumowuje Adam Piotrowski.

WYDARZENIA KORPORACYJNE I BRANŻOWE
• 20 kwietnia br. VIGO Photonics weźmie udział w XIV edycji konferencji online GPW Innovation Day (www.gpwinnovationday.pl)

• W I kwartale 2023 VIGO Photonics uczestniczyło w następujących wydarzeniach branżowych: SPIE Photonics West (USA) – największej branżowej konferencji fotonicznej na świecie, Smart City Summit (Tajwan), Dni Przemysłu Kosmicznego (Polska)

• Nadchodzące targi i wydarzenia branżowe: targi SPIE Optics and Optoelectronic (Czechy, kwiecień), Infrared Colloquium (Niemcy, maj) targi LASER World of Photonics (Niemcy, czerwiec)

STRATEGIA ROZWOJU – PERSPEKTYWA 2021-2023
W 2021 roku VIGO przedstawiło nową, dwuetapową strategię rozwoju na lata 2021-2026, w której wyodrębnionych zostało 6 inicjatyw rozwojowych – obszarów technologicznych, mających umocnić
pozycję Spółki jako jednego z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw na rynku. Do 2023 celem Spółki będzie kontynuacja rozpoczętych projektów B+R w zakresie technologii fotonicznych, układów scalonych, detektorów z materiałów III-V, epitaksji
materiałów półprzewodnikowych oraz technologii źródeł podczerwieni. Rozwijana będzie baza technologiczna i techniczna. Ze względu na obecną sytuację rynkową Spółka koncentruje się obecnie na inicjatywach strategicznych, które w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu przychodów w krótkim okresie. Drugi etap strategii będzie realizowany do 2026 roku włącznie i polegać będzie na realizacji wybranych inicjatyw rozwojowych.