VIGO Photonics S.A. zawarł umowę inwestycyjną z Warsaw Equity ASI Sp. z o.o.,  Wojciechem Smolińskim, Markiem Kotelnickim oraz VIGO Ventures ASI Sp. z o.o. Umowa określa zasady inwestowania wspólnie z Warsaw Equity ASI Sp. z o.o., w innowacyjne przedsięwzięcia technologiczne poprzez VIGO Ventures ASI Sp. z o.o. (VVASI).

 

VVASI jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, którego działalność polega na realizacji inwestycji z branży technologicznej, przemysłowej, nowych technologii, innowacji z sektora fotoniki, optyki, automatyki, robotyki, fotowoltaiki, inżynierii materiałowej, a ponadto przedsięwzięcia pochodzące ze środowiska jednostek naukowych, koncentrujące się na projektach B+R, których rezultatem jest efektywna kosztowo produkcja innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń i systemów. Finansowanie przedsięwzięć odbywa się wieloetapowo – najlepiej rozwijające się projekty otrzymują dostęp do środków na finansowanie kolejnych etapów rozwoju. Ponadto VIGO Photonics może wspierać technologicznie i poprzez swój know-how projekty  z szeroko rozumianego obszaru fotoniki, wpływając na ich rozwój i szybszą komercjalizację, jednocześnie wzmacniając swoją pozycję na rynku.

Wartość inwestycji VVASI w pojedynczy projekt może sięgać do ok. 1 mln EUR lub 1,5 mln EUR z inwestycjami follow-on.

 

Umowa została zawarta do czasu zrealizowania i wyjść z wszystkich dokonywanych projektów inwestycyjnych lub do końca 2032 r. Ponadto Umowa Inwestycyjna określa proces decyzyjny dotyczący realizacji inwestycji przez VVASI (wszystkie decyzje wymagają zgody obu Wspólników), maksymalną wielkość inwestycji, minimalną wielkość udziałów obejmowanych przez VVASI (5%), zasady koinwestycji w projekty przez zespół VVASI, zasady programu motywacyjnego dla zespołu VVASI oraz zasady dokonywania realizacji i wyjść z inwestycji przez VVASI.

 

Obecnie w portfelu inkubatora znajduje się 6 projektów dotyczących m.in. kropek kwantowych, systemów wizyjnych, ultra-szybkich laserów, fabrykacji fotonicznych układów scalonych czy projektowania układów scalonych.

 

W I półroczu 2022 r. inkubator zainwestował niemal 1 mln EUR w holenderską spółkę PhotonIP z branży zintegrowanej fotoniki. Wcześniej, pod koniec 2021 r. do portfela inwestycyjnego tego inkubatora dołączył także hiszpański startup Deep Detection, który pracuje nad rozwiązaniami opartymi na promieniowaniu rentgenowskim.

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Piotr Piotrowski, cc group

piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

 

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709