home-icon/Home / Szacunki VIGO za III kwartał 2022 – zwiększenie przychodów r/r mimo trudnych warunków rynkowych

Szacunki VIGO za III kwartał 2022 – zwiększenie przychodów r/r mimo trudnych warunków rynkowych

Zwiększenie przychodów r/r mimo trudnych warunków rynkowych, stale rosnące zapotrzebowanie na półprzewodniki i portfel zamówień wesprą powrót VIGO na ścieżkę dynamicznych wzrostów

VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów i modułów detekcyjnych średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych w III kwartale 2022 r. osiągnął na poziomie skonsolidowanym ok. 16,9 mln zł przychodów, co oznacza niewielki wzrost o ok. 2% w porównaniu do III kwartału 2021.

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w III kwartale 2022 wyniosła 16,1 mln zł (+0,4% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 0,8 mln zł (+41% r/r).

Portfel zamówień na 30 września 2022 w ujęciu YTD (od początku roku) wyniósł 63,1 mln zł i był wyższy o ok. 23% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (YTD na dzień 30.09.2021), co świadczy o niezmiennie wysokim zapotrzebowaniu na produkty VIGO Photonics.

Najwyższe wzrosty sprzedaży względem III kwartału 2021 VIGO Photonics wypracowało w aplikacjach: nauka i medycyna (+105% r/r), przemysł (+41% r/r) i transport (+8%). W segmencie materiałów półprzewodnikowych również zanotowano istotny wzrost o 41% r/r. Spadek sprzedaży r/r w segmencie wojskowym spowodowany jest mniejszymi zamówieniami od głównego klienta w tym segmencie w porównaniu do ubiegłego roku, co spółka komunikowała już wcześniej.

Najwyższy udział w strukturze przychodów w III kwartale 2022 miały kolejno aplikacje: przemysłowa 63%, nauka i medycyna 13%, transportowa 10% i wojskowa 8%. Udział segmentu materiałów półprzewodnikowych w łącznej sprzedaży wyniósł ok. 5%.

Mimo obecnej trudnej sytuacji na globalnych rynkach, zanotowaliśmy w III kwartale 2022 niewielki wzrost sprzedaży rok do roku, więc oceniamy przychody tego okresu jako stabilne. Zgodnie ze strategią liczyliśmy na jeszcze większą sprzedaż w aplikacjach przemysłowej i transportowej. Jednak jak już sygnalizowaliśmy przy okazji publikacji raportu okresowego za I półrocze – ze względu na przesunięcie części zamówień na 2023 rok, spowodowane problemami z dostępnością komponentów dla części produktów, dynamika przychodów VIGO Photonics za III kwartał była prawie płaska. Spodziewamy się utrzymania tej tendencji jeszcze w IV kwartale br. Popyt na nasze produkty jest jednak bardzo silny – mimo niesprzyjających warunków nasza sprzedaż w aplikacjach przemysłowych, transportowych oraz w nauce i medycynie zwiększa się rok do roku i gdyby nie utrudnienia z komponentami, mogłaby być w nich wyraźnie wyższa. Wysokie zainteresowanie naszymi produktami jest też widoczne w naszym portfelu zamówień. Na koniec września br. wartość zamówień pozyskanych od początku roku wynosi ponad 63 mln zł i jest wyższa o 23% r/r, nawet mimo wysokiej bazy z 2021 roku, kiedy to mieliśmy duże zamówienia w segmencie wojskowym – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics.

Chciałbym podkreślić, że utrudnienia w zakresie dostaw komponentów dotyczą tylko części produkcji modułów detekcyjnych, a produkcja detektorów bez elektroniki oraz materiałów dla fotoniki przebiega bez zakłóceń. Braki komponentów wpływają przede wszystkim na produkcję dla aplikacji transportowej oraz przemysłowej. Szacujemy, że obecnie utrudnienia wpływają na ok. 10-20% całości wolumenu naszej produkcji – wyjaśnia Adam Piotrowski.

Ponadto od początku października wprowadzamy stopniowo nowe cenniki na nasze produkty, a efekty tych podwyżek będą widoczne już od początku przyszłego roku. Warto podkreślić, że obecna sytuacja rynkowa nie wpływa na realizację naszych prowzrostowych inicjatyw strategicznych – ich realizacja jest i będzie kontynuowana zgodnie z założeniami. Podtrzymujemy także długookresowe założenia strategiczne – podsumowuje Adam Piotrowski.

Łącznie w III kwartałach 2022 skonsolidowane przychody VIGO Photonics wyniosły 47,7 mln zł (-3,2% r/r). Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w tym okresie wyniosła 45 mln zł (-4% r/r), a materiałów półprzewodnikowych 2,7 mln zł (+16% r/r).

Nieznaczne zmniejszenie poziomu łącznych przychodów r/r w III kwartałach 2022 r. wynika przede wszystkim z niższych przychodów z aplikacji wojskowej, oraz niższych od zakładanych wcześniej przychodów z aplikacji dla przemysłu i transportu w wyniku mniejszej dostępności części komponentów oraz zaburzonych łańcuchów dostaw. Na przychody tego okresu ma również poziom przychodów I kwartału 2022 r w związku z uruchomieniem cleanroomu na początku br.

NOWY REAKTOR EPITAKSJALNY
We wrześniu br. do spółki został dostarczony nowy reaktor epitaksjalny do produkcji materiałów półprzewodnikowych III-V (związków chemicznych z grup III i V układu okresowego pierwiastków). Obecnie trwa rozruch systemu, a start produkcji materiałów w nowym reaktorze zaplanowany jest na początek 2023 roku. Uruchomienie reaktora podwoi moce produkcyjne, pozwoli na obsłużenie większej liczby klientów oraz rozpoczęcie większej liczby nowych projektów z klientami.

STRATEGIA ROZWOJU – PERSPEKTYWA 2021-2023
W 2021 roku VIGO przedstawiło nową, dwuetapową strategię rozwoju na lata 2021-2026, w której wyodrębnionych zostało 6 inicjatyw rozwojowych – obszarów technologicznych, mających umocnić pozycję Spółki jako jednego z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw na rynku. Do 2023 celem Spółki będzie kontynuacja rozpoczętych projektów B+R w zakresie technologii fotonicznych, układów scalonych, detektorów z materiałów III-V, epitaksji materiałów półprzewodnikowych oraz technologii źródeł podczerwieni. Rozwijana będzie baza technologiczna i techniczna. Ze względu na obecną sytuację rynkową Spółka koncentruje się obecnie na inicjatywach strategicznych, które w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu przychodów w krótkim okresie. Drugi etap strategii będzie realizowany do 2026 roku włącznie i polegać będzie na realizacji wybranych inicjatyw rozwojowych.

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:
Piotr Piotrowski, cc group
piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:
Małgorzata Młynarska, cc group
malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709