home-icon/Home / Szacunki przychodów VIGO za 1Q 2024 oraz perspektywy w kluczowych obszarach

Szacunki przychodów VIGO za 1Q 2024 oraz perspektywy w kluczowych obszarach

VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny technologiczny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów i modułów detekcyjnych średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych osiągnął w I kwartale 2024 15,8 mln zł skonsolidowanych przychodów (-16% r/r). Portfel zamówień w tym okresie wyniósł blisko 38 mln zł co oznacza
wzrost o 90% r/r.

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w I kwartale 2024 wyniosła łącznie 14,2 mln zł (-17% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 1,6 mln zł (+3% r/r).

W I kwartale 2024 roku największy wzrost sprzedaży zanotował segment wojskowy (4,4 mln zł, +57% r/r), co jest odzwierciedleniem tendencji widocznych od kilku kwartałów. Sprzedaż segmentu rosła dzięki zamówieniom od stałych klientów, w tym Safran Aerospace, PGZ oraz innych europejskich kontrahentów.

Segment przemysłowy zanotował w I kwartale 2024 spadek sprzedaży w ujęciu rok do roku (do 6,8 mln zł, -38% r/r, głownie sprzedaż do odbiorców w Europie). Na wynik segmentu wpłynęło przede wszystkim niższe zapotrzebowanie na detektory wykorzystywane w przemyśle półprzewodnikowym. Z kolei sprzedaż w segmencie przemysłowym w Stanach Zjednoczonych była na porównywalnym poziomie rok do roku osiągając w I kwartale 2024 poziom 1,9 mln zł (głównie detektory do analizy
gazów, w tym metanu).

Sprzedaż w segmencie materiałów półprzewodnikowych rośnie dzięki zamówieniom na struktury QCL – Kwantowe Lasery Kaskadowe – oraz do półprzewodnikowych magazynów energii. Sprzedaż w segmencie wyniosła w I kwartale 2024 1,6 mln zł (+3% r/r), a w całym minionym roku 6,1 mln zł (+48% r/r).

Łączna wartość zamówień i kontraktów na koniec I kwartału 2024 roku wyniosła blisko 38 mln zł (w tym 21,5 mln zł w potwierdzonych zamówieniach dostawy, w porównaniu do 17,8 mln zł na koniec
analogicznego okresu roku ubiegłego oraz dodatkowo 16,4 mln zł w pozostałych do realizacji kontraktach na lata 2023-2025). Kwota ta nie uwzględnia kontraktu z podmiotem z grupy PGZ podpisanym w sierpniu 2023.

Udział aplikacji w strukturze przychodów w I kwartale 2024 wynosił odpowiednio: aplikacja przemysłowa 43%, wojskowa 28%, materiały półprzewodnikowe 10%, transportowa 13% oraz nauka i
medycyna 6%.

Perspektywy na kolejne okresy

 • Rozwój sprzedaży w Stanach Zjednoczonych

Spółka intensywnie rozwija swoje siły sprzedażowe w Stanach Zjednoczonych, identyfikując bardzo duży potencjał rynku wojskowego, a także przemysłowego.

Obecnie w USA zatrudniony jest 4-osobowy zespół operacyjny z wiedzą w obszarze przemysłu oraz wojskowości, a także spełniający wymagania dotyczące dostępu do informacji niejawnych i cyberbezpieczeństwa. Spółka planuje zwiększyć jeszcze zatrudnienie w USA do łącznie 7 osób.
Dodatkowo planowane jest zacieśnienie współpracy z amerykańskim środowiskiem naukowym oraz uruchomienie wspólnych projektów rozwojowych, co powinno przyspieszyć tempo opracowywania nowych produktów dla klientów amerykańskich, zwłaszcza dla przemysłu zbrojeniowego.

„Potencjalne umowy z amerykańskimi kontrahentami wojskowymi wymagają wiele czasu i wysiłku. Nie chodzi tylko o produkt spełniający wymagania klientów, ale też wszystkie formalności i certyfikaty
bezpieczeństwa na rynku podlegającym ścisłym restrykcjom takimi jak np. regulacje ITAR (International Traffic in Arms Regulations). VIGO ma prototypy produktów spełniające wymagania amerykańskich koncernów zbrojeniowych, ale co równie ważne finalizuje formalności i pozyskuje niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że już w tym roku będziemy mogli poinformować rynek o pierwszych kontraktach pozyskanych w tym obszarze” mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics.

„Co ważne, identyfikujemy także dobre perspektywy na rynku amerykańskim związane z aplikacjami przemysłowymi. Oprócz detektorów gazów, które już sprzedajemy na tym rynku, rozwijamy nowy obszar detektorów chłodzonych ciekłym azotem, a także obszar detektorów do zastosowań środowiskowych i rolniczych wpisujących się w trend smart-farmingu. W segmencie przemysłowym w USA mamy już znacząca pozycję. W 2023 roku zdobyliśmy kilku nowych, dużych klientów, z którymi pracujemy nad nowymi rozwiązaniami. Jestem przekonany, że w perspektywie 1-2 lat sprzedaż na rynku amerykańskim może dogonić przychody uzyskiwane przez VIGO z rynku europejskiego. W najbliższym czasie powiększymy amerykański zespół do 7 osób, a także będziemy rozwijać współpracę z amerykańskimi uczelniami technicznymi w celu szybszego dotarcia z nowymi rozwiązaniami do szerszego grona klientów”dodaje Adam Piotrowski.

 • Projekt matryc detektorów podczerwieni

Spółka realizuje także projekt związany z rozwojem technologii matryc detektorów podczerwieni do zastosowań cywilnych i wojskowych oraz uruchomieniem seryjnej produkcji.

„Projekt matrycowy jest realizowany zgodnie z założeniami. Oczekujemy, że testową produkcję będziemy mogli rozpocząć w II połowie obecnego roku. W ubiegłym roku podpisaliśmy list intencyjny z PCO dotyczący wdrożenia opracowywanych przez nas matryc podczerwieni do masowej produkcji i zastosowania w wozach bojowych polskiej armii” mówi Adam Piotrowski.

„Obecnie w projekcie matrycowym trwa faza R&D – zoptymalizowaliśmy struktury półprzewodnikowe do wymogów detektorów matrycowych. Przygotowujemy również przedprodukcyjne serie produktów do testów przez klienta i potwierdzenia spełniania wszystkich norm wojskowych. Przygotowujemy także program inwestycyjny, który pozwoli nam uruchomić seryjną produkcję matryc w 2025 roku. Dodatkowo rozwiązania opracowane w ramach programu matrycowego będziemy w stanie z powodzeniem wykorzystać do poprawy jakości i wydajności produkcji standardowych detektorów”mówi Marcin Szrom, członek zarządu VIGO Photonics.

 • Projekt HyperPIC

W lutym br. projekt spółki projektu spółki „HyperPIC – Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Projekt będzie realizowany w ramach zintegrowanego, europejskiego projektu IPCEI ME/CT (Important Projects of Common European Interest on Microelectronics and Communication Technologies).

Spodziewamy się, że finalna umowa z NCBiR dotycząca projektu HyperPIC zostanie podpisana w najbliższym czasie. Jego realizacja przyśpieszy rozwój fotonicznych technologii czujnikowych i w efekcie
umożliwi dostarczenie na rynek nowej klasy układów fotoniki scalonej do zastosowań sensorycznych. W konsekwencji możliwe będzie stosowanie pojedynczych chipów o zaawansowanych funkcjonalnościach
sensorycznych w przedmiotach codziennego użytku (smartfony, urządzenia wearables, AGD, pojazdy).
mówi Łukasz Piekarski, członek zarządu VIGO Photonics.

Celem projektu HyperPIC jest opracowanie i wdrożenie technologii zintegrowanych fotonicznych układów scalonych przeznaczonych do detekcji w zakresie średniej podczerwieni, budowa kompletnej linii produkcyjnej fotonicznych układów scalonych w zakresie średniej podczerwieni oraz utworzenie kompletnego łańcucha dostaw dla tych układów. Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 878,6 mln zł, a maksymalna wysokość pomocy publicznej 453,7 mln zł. Realizacja projektu HyperPIC planowana jest w latach 2023-2030 i składa się z dwóch faz: R&D oraz FID (First Industrial Deployment).

WYDARZENIA BRANŻOWE

 • W 2024 roku VIGO Photonics uczestniczyło w następujących wydarzeniach branżowych:
 • 27 stycznia – 1 lutego 2024 (USA) – SPIE Photonics West (San Francisco)
 • 23-25 stycznia 2024 (Francja) – International Symposium on Optronics in Defence & Security OPTRO (Bordeaux)
 • 13-14 marzec 2024 (Polska) – TEK Day (Wrocław)
 • 28-30 marca 2024 (USA) – Global Force Symposium & Expo (Huntsville)

 

 • Wydarzenia zaplanowane na dalszą część 2024 (Q2)
 • 15-19 kwietnia (USA) – Analyzer Technology Conference
 • 23-25 kwietnia (Chiny) – National Academic Forum on Laser Spectroscopy
 • 21-25 kwietnia (USA) – SPIE Defence and Commercial Sensing
 • 6-9 maja (USA) – OffShore Technology
 • 6-10 maja (USA) – SOF Week
 • 21-23 maja (USA) – Border Security Expo
 • 28-30 maja (Finlandia) – Optics and Photonics Days (OPD Finland)
 • 11-13 czerwca (Niemcy) – Sensor + Test
 • 17-21 czerwca (Niemcy) – Eurosatory

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych: 

Piotr Piotrowski, cc group

piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709