Raport bieżący numer 19/2023 z dnia 19 maja 2023 roku

Zarząd VIGO Photonics SA informuje, iż w związku z wyborem Pana Marka Wiechno na Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr. 15/2023 i jego rezygnacją z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 19 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę w przedmiocie powołania Pana Zbigniewa Więcława na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Audytu. Pan Zbigniewa Więcława spełnia warunek niezależności konieczny do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.