Raport bieżący numer 35/2023 z dnia 25 października 2023 roku

 Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym został powiadominony przez akcjonariusza Spółki o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę. Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.