Raport bieżący nume 10/2023 z dnia 14 marca 2023 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim informuje, że w I kwartale 2023 r. skonsolidowane przychody Emitenta wyniosły 18 779 295,82 zł, wobec 11 753 215,28 zł w I kwartale 2022 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 59,8%.

Natomiast jednostkowe przychody Emitenta za pierwszy kwartał 2023 roku wyniosły 17 041 474,71 zł, wobec 11 727 781,09 zł w I kwartale 2022 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 45,3%.

W załączeniu przesyłamy tabelę „Przychody ze sprzedaży w podziale na aplikacje”.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.