Raport bieżący numer 47/2023 z dnia 25 listopada 2023 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 25 listopada 2023 r. zawiadomienia, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od p. Krzysztofa Dziewickiego, dotyczącego nabycia i zbycia akcji przez podmioty związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Otrzymane powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze