Raport bieżący numer 3/2023_k z dnia 18 stycznia 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), przekazuje korektę raportu bieżącego nr 3/2023. Korekta raportu związana jest z poprawieniem błędnej treści załącznika „Wykaz akcjonariuszy-5% (list of shareholders -5%)”.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.