Raport bieżący numer 28/2023 z dnia 7 lipca 2023 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim informuje, że w II kwartale 2023 r. skonsolidowane przychody Emitenta wyniosły 18 497 686,06 zł, wobec 19 009 017,43
zł w II kwartale 2022 r. Spadek przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 2,69%.

Natomiast jednostkowe przychody Emitenta za II kwartał 2023 roku wyniosły 18 395 432,77 zł, wobec 20 307 588,92 zł w II kwartale 2022 r. Spadek przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 9,42%.

W załączeniu przesyłamy tabelę “Przychody ze sprzedaży w podziale na aplikacje”.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.