Raport bieżący numer 1/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim informuje, że w IV kwartale 2022 r. skonsolidowane przychody Emitenta wyniosły 19 738 462,46 zł, wobec 22 253 265,26 zł w IV kwartale 2021 r. Spadek przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 11,30%.
Natomiast indywidualne przychody Emitenta za czwarty kwartał 2022 roku wyniosły 20 331 912,05 zł, wobec 22 253 265,26zł w IV kwartale 2021 r. Spadek przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 8,63%.

W załączeniu przesyłamy tabelę „Przychody ze sprzedaży w podziale na aplikacje”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.