Giełdowy producent najbardziej zaawansowanych detektorów średniej podczerwieni zakończył 2018 r. z 37,4 mln zł przychodów. To najlepszy wynik w dotychczasowej historii VIGO Photonics, aż o 38% wyższy od ubiegłorocznego, dotychczas rekordowego wyniku sprzedaży. O rekordowym poziomie przychodów przesądziły wzrosty ze wszystkich głównych segmentach biznesowych, z odpowiadającym za ponad połowę przychodów segmentem przemysłowym na czele.

Duży udział w wypracowaniu tak dynamicznego wzrostu sprzedaży w 2018 r. miał udany IV kwartał, w którym VIGO Photonics odnotowało 65% wzrost sprzedaży, do 9,2 mln zł. Był to również czwarty z rzędu kwartał, w którym sprzedaż wzrosła w dwucyfrowym tempie.

– Konsekwentna realizacja strategii VIGO Photonics 2020, której celem jest m.in. dynamiczny wzrost wolumenu sprzedaży detektorów, przynosi oczekiwane efekty. Polityka zacieśniania relacji z kluczowymi klientami i wspierania ich w rozwoju produktów opartych o technologię VIGO Photonics pozwoliła w minionym roku na znaczące zwiększenie sprzedaży do większości z dotychczasowych, stałych kontrahentów. Dodatkowo aktywne działania marketingowe oraz rozwój sieci dystrybucji produktów spółki pozwoliły nam na pozyskanie w 2018 r. szeregu nowych, perspektywicznych klientów, mającymi potencjał by dołączyć w kolejnych latach do grona strategicznych partnerów biznesowych VIGO Photonics. Te i inne sukcesy na wielu polach naszej działalności sprawiają, że 2018 rok możemy uznać za jeden z najlepszych w ponad 30-letniej historii rozwoju naszej firmy, otwierającym serię kolejnych udanych, rekordowych pod względem sprzedaży, okresów –  mówi Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

Za ponad połowę ubiegłorocznych przychodów spółki odpowiadała sprzedaż detektorów dla odbiorców z szeroko pojętego sektora przemysłowego. Detektory VIGO Photonics wykorzystywane są m.in. do produkcji urządzeń do kontroli jakości powietrza i detekcji gazów, przy kontroli pracy laserów czy w przemyśle półprzewodnikowym. Sprzedaż detektorów adresowanych do segmentu przemysłowego wzrosła w minionym roku o 30%, przy 42% wzroście w ostatnim kwartale roku.

Drugim, pod względem wielkości obrotów, rynkiem zbytu produktów VIGO Photonics, odpowiadającym za ponad 22% przychodów, był w 2018 r. segment zbrojeniowy. Realizacja rosnących zamówień dla francuskiej firmy Zodiac Aerotechnics, największego kontrahenta VIGO Photonics, jak również kontynuacja współpracy m.in. z polskimi producentami uzbrojenia dla armii przełożyła się na 69% wzrost sprzedaży w tym segmencie. Prezes giełdowej spółki podkreśla, iż VIGO Photonics ma potencjał by w kolejnych latach nie tylko utrzymać rekordowy poziom obrotów w tym segmencie, ale i odnotowywać kolejne wzrosty sprzedaży. – Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na nasze detektory ze strony firm z branży zbrojeniowej, wspierane przez nieustający rozwój technologiczny naszych produktów oraz podnoszenie ich jakości i niezawodności. Zacieśnianie strategicznej współpracy z  Zodiac Aerotechnics owocuje kolejnymi średnioterminowymi, wartościowo coraz większymi zamówieniami, pozwalającymi nam na efektywniejsze wykorzystanie mocy produkcyjnych. Oczekujemy, iż również w 2019 r. segment zbrojeniowy będzie jednym z motorów wzrostu sprzedaży, tak dzięki zamówieniom ze strony francuskiego kontrahenta jak i sprzedaży do innych odbiorców naszych produktów – komentuje Adam Piotrowski.

Na trzecim miejscu sprzedażowego rankingu uplasowali się producenci rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu. Sprzedaż w tym segmencie wygenerowała ponad 15% ubiegłorocznych obrotów Spółki, odnotowując 64% wzrost sprzedaży rdr. Na dynamiczny wzrost obrotów wpłynęła zarówno realizacja zamówień dla głównego kontrahenta w tym segmencie, amerykańskiej grupy Catepillar, jak również rozwój sprzedaży do nowych partnerów biznesowych z Chin, produkujących systemy dla dynamicznie rozwijających się w tym kraju kolei szybkich prędkości. –  W oparciu o już zawarte umowy, jak również prowadzone rozmowy w sprawie dalszej współpracy Mamy podstawy by sądzić, że segment kolejowy będzie mocnym filarem naszego biznesu w kolejnych okresach – komentuje Adam Piotrowski.

Prezes giełdowej spółki przypomina, iż realizowana strategia rozwoju VIGO Photonics zakłada dalszy wzrost sprzedaży, do 80 mln zł planowanych do osiągnięcia w 2020 r. – Skokowy wzrost sprzedaży ma być możliwy dzięki wzrostowi mocy produkcyjnych i efektywności produkcji w efekcie uruchomienia nowego zakładu produkcyjnego w Ożarowie Mazowieckim. Budowa nowego zakładu została już zakończona, w grudniu 2018 r. spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynku. – Zgodnie z harmonogramem inwestycji w I kwartale 2019 r. będziemy wyposażać i przygotowywać zakład do startu produkcji, jak również kontynuować prace nad wdrożeniem nowej organizacji procesów produkcji oraz logistyki. Oczekujemy, iż jeszcze w I kwartale rozpoczniemy produkcję w nowym zakładzie, stopniowo zwiększając, na przestrzeni 2019 r., jej skalę i efektywność – informuje Adam Piotrowski. Prezes VIGO Photonics zwraca uwagę, iż spółka już pracuje nad pokryciem przyszłych mocy zamówieniami. – W 2019 r. wkroczyliśmy ze zdecydowanie wyższym portfelem zamówień niż miało to miejsce rok wcześniej – mówi Piotrowski.