– Początek roku w VIGO Photonics stał pod znakiem równoległej intensywnej pracy nad budową portfela zamówień i realizacją rosnącej liczby pozyskiwanych zleceń. Na wzrost sprzedaży w minionym kwartale złożyły się zarówno zamówienia od naszych wieloletnich kontrahentów, jak i ekspansja w nowych, niezwykle perspektywicznych obszarach biznesowych, z segmentem medycznym na czele. Obserwujemy systematycznie rosnące zainteresowanie naszymi produktami, co potwierdza nie tylko wyjątkowość naszej oferty, ale i efektywność działań marketingowych i sprzedażowych, umacniających pozycję VIGO Photonics na globalnym rynku. Globalna pandemia COVID-19 na razie pozostaje bez większego wpływu na sprzedaż i produkcję naszych produktów. Model działania spółki, kładący m.in. duży nacisk na uniwersalność pracowników produkcyjnych, pozwolił nam bez większych zakłóceń dostosować się do administracyjnych ograniczeń związanych ze stanem epidemiologicznym w Polsce i sprawnie realizować zamówienia – komentuje Adam Piotrowski, prezes giełdowej spółki.

Największym rynkiem zbytu detektorów w I kwartale 2020 r. był przemysł, który odpowiadał za 42% przychodów VIGO Photonics w tym okresie. Przemysłowymi odbiorcami detektorów VIGO Photonics są m.in. producenci analizatorów gazów, systemów monitoringu emisji oraz wykrywania wycieków gazów, jak również urządzeń wykorzystywanych w produkcji półprzewodników najnowszej generacji.

Na drugim miejscu sprzedażowego podium uplasowali się producenci urządzeń medycznych, współpraca z którymi I kw. 2020 r. wygenerowała 2,8 mln zł przychodów, wobec 33 tys. zł sprzedaży w analogicznym okresie 2019 r. – Segment medyczny jest w naszej ocenie jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów zastosowań produktów VIGO Photonics. Nasza technologia jest wdrażana w projektach innowacyjnych urządzeń medycznych o obiecującym potencjale rynkowym. Jeśli produkty oparte o rozwiązania VIGO Photonics potwierdzą swój rynkowy potencjał, to możemy oczekiwać, iż już  w średnioterminowej perspektywie segment medyczny na stałe zagości w gronie największych naszych odbiorców – komentuje Adam Piotrowski.

Trzecią pod względem wielkości sprzedaży grupą odbiorców detektorów VIGO w minionym kwartale byli producenci rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu. Przychody ze sprzedaży produktów wykorzystywanych m.in. w systemach do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości oraz do wykrywania pożarów w pociągach wyniosły 2,3 mln zł, odpowiadając za 19% całkowitej sprzedaży okresu.

Na wzrost przychodów Grupy w I kwartale br. złożył się również rozwój nowego obszaru biznesowego VIGO Photonics – produkcji warstw epitaksjalnych. Przychody ze sprzedaży materiałów półprzewodnikowych produkowanych od kilku miesięcy przez VIGO Photonics, wykorzystywanych
w szerokim spektrum urządzeń fotonicznych, wyniosła 0,4 mln zł. – Segment produkcji warstw epitaksjalnych rozwija się zgodnie z planem. Jesteśmy na końcowym etapie wdrażania technologii i optymalizacji procesów produkcyjnych, jednak ze względu na duże zainteresowanie odbiorców naszymi produktami już dziś prowadzimy ograniczoną komercyjną ich sprzedaż. Zakładamy, że w kolejnych kwartałach sprzedaż segmentu będzie dynamicznie rosła, by w skali całego roku mieć zauważalny wpływ na wyniki spółki  – komentuje Adam Piotrowski.