Producent najbardziej zaawansowanych detektorów średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych bije rekordy sprzedaży.

W drugim kwartale 2021 r. VIGO Photonics zwiększyło sprzedaż o blisko 30%, do 18 mln zł. To najwyższy wynik w dotychczasowej historii spółki. Motorem wzrostu przychodów jest sprzedaż detektorów do firm z branży zbrojeniowej, jak również wyższe przychody ze sprzedaży materiałów półprzewodnikowych.

– Mamy za sobą kolejny równie pracowity co udany kwartał, zakończony ustanowieniem nowego rekordu sprzedażowego. Był to już ósmy z rzędu kwartał zamknięty wzrostem sprzedaży rok do roku. Osiągnięte wyniki stanowią dla nas kolejne potwierdzenie słuszności obranej ścieżki rozwoju Grupy, zasadności realizowanych inwestycji, zarówno w infrastrukturę i technologię, jak i kapitał ludzki. Coraz skuteczniej przekuwamy przewagi technologiczne VIGO Photonics na nowe zamówienia, zarówno rozwijając współpracę z kluczowymi partnerami, jak i pozyskując nowych, perspektywicznych kontrahentów, również w nowym obszarze naszej działalności, jakim jest sprzedaż materiałów półprzewodnikowych. Biorąc pod uwagę zarówno posiadany backlog zamówień jak i obiecujące perspektywy sprzedażowe  na kolejne miesiące, mamy potencjał by drugą połowę roku również zakończyć z satysfakcjonującym wzrostem przychodów – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

Największym odbiorcą produktów VIGO Photonics w II kwartale br. był przemysł. Wartość sprzedaży detektorów oraz sensorów podczerwieni dla aplikacji przemysłowych wyniosła w minionym kwartale 7,3 mln zł, odpowiadając za 40% całkowitej sprzedaży spółki w tym okresie.

Drugą pod względem wielkości sprzedaży grupą odbiorców detektorów VIGO w minionym kwartale były firmy z branży zbrojeniowej, z francuskim Safran Aerotechnics na czele. Realizacja zamówień od francuskiego koncernu oraz innych klientów w Europy pozwoliła zwiększyć przychody segmentu o 127%, do 6,8 mln zł. Udział segmentu w całkowitych przychodach VIGO Photonics wzrósł do 38%.

Trzecią pozycję rankingu sprzedażowego VIGO Photonics w minionym kwartale zajął segment detektorów wykorzystywanych w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa transportu. Przychody ze sprzedaży produktów wykorzystywanych m.in. w systemach do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości oraz do wykrywania pożarów w pociągach wyniosły 1,9 mln zł.

Istotny wpływ na wzrost przychodów VIGO Photonics w minionym kwartale miała realizacja zamówień na dostawy materiałów półprzewodnikowych. Przychody z tego tytułu niemal potroiły się rok do roku i wyniosły blisko 1,1 mln zł.