Dynamiczny wzrost przychodów i zysków to efekt m.in. intensyfikacji współpracy z kluczowymi klientami, w tym z branży zbrojeniowej, jak również poszerzenia partnerów VIGO Photonics o nowe, perspektywiczne firmy m.in. z sektora medycznego.

– 2020 rok poddał nas, podobnie jak większość przedsiębiorców w kraju i zagranicą, testowi z prowadzenia działalności w warunkach zagrożenia epidemiologicznego, zaburzeń globalnych łańcuchów dostaw oraz administracyjnych ograniczeń dla życia społecznego i gospodarczego. Jestem dumny, iż VIGO Photonics test ten zdało pomyślnie, co potwierdzają m.in. rekordowe wyniki finansowe spółki. Konsekwentna realizacja strategii VIGO 2020 r. w ostatnich latach, nie tylko zwiększyła nasz potencjał produkcyjny, ale również podniosła efektywność naszej organizacji, jej zdolność to transformacji, szybkiego dostosowywania się do nowych warunków działalności, reagowania na zmieniające się oczekiwania klientów, co zaprocentowało w minionym, szczególnym roku. W 2021 r. wkroczyliśmy z mocnymi fundamentami biznesowymi i finansowymi oraz ogromnym, w mojej ocenie, potencjałem wzrostu na kolejne lata. Ubiegły rok przyspieszył widoczne już wcześniej trendy związane z automatyzacją i digitalizacją różnych procesów biznesowych i produkcyjnych, jak również spotęgował globalne zapotrzebowanie na nowe rozwiązania w obszarze diagnostyki zdrowotnej, dbałości o jakość powietrza, wody czy żywności. Jesteśmy przekonani, iż fotonika będzie stanowić ważny element inicjowanych obecnie rewolucji technologicznych, a VIGO Photonics będzie w gronie beneficjentów zachodzących zmian – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics S.A.

2020 r. przyniósł dynamiczny wzrost sprzedaży produktów VIGO Photonics na perspektywicznych rynkach Ameryki Północnej oraz na rynkach azjatyckich. Obroty spółki z kontrahentami z Ameryki Północnej zwiększyły się o 50%, do 9,6 mln zł, o czym przesądziło m.in. nawiązanie obiecującej współpracy dotyczącej sensorów do zastosowań medycznych. Przychody ze sprzedaży do azjatyckich klientów spółki wzrosły o 60%, do 5,9 mln zł, o czym przesądziła m.in. sprzedaż produktów w obszaru przemysłu oraz ochrony środowiska.

W 2020 r. największą i najbardziej zdywersyfikowaną grupą odbiorców produktów VIGO Photonics były firmy przemysłowe, z 44% udziałem w ogólnej sprzedaży Grupy. 25% udział w przychodach VIGO Photonics w minionym roku miała sprzedaż detektorów do zastosowań wojskowych, której wartość, po 66% wzroście rdr., wyniosła 13,4 mln zł. Na trzecim miejscu sprzedażowego rankingu uplasowały się detektory do zastosowań naukowych i medycznych, sprzedaż których wzrosła o 135%, do 7,8 mln zł. Na wzrost przychodów VIGO Photonics w 2020 r. złożył się również rozwój nowego obszaru biznesowego VIGO Photonics – produkcji warstw epitaksjalnych. Przychody ze sprzedaży materiałów półprzewodnikowych, wykorzystywanych w szerokim spektrum urządzeń fotonicznych, wyniosły w minionym roku 1,9 mln zł.