VIGO Photonics zakończył pierwsze półrocze 2021 r. z 24% wzrostem przychodów, do 32,6 mln zł oraz ponad 50% wzrostem zysku netto, do 12,4 mln zł, ustanawiając kolejne rekordy wyników finansowych.

 

Drugi kwartał 2021 r. VIGO Photonics również zakończyło z historycznie najlepszymi wynikami, zwiększając sprzedaż o blisko 30%, do 18,0 mln zł oraz wypracowując ponad 7,0 mln zł zysku netto, wobec 5,6 mln zł w II kw. 2020 r. Motorem wzrostu przychodów jest sprzedaż detektorów do firm z branży zbrojeniowej, jak również wyższe przychody ze sprzedaży materiałów półprzewodnikowych.

W minionym półroczu 2021 r. największą i najbardziej zdywersyfikowaną grupą odbiorców produktów VIGO Photonics były firmy przemysłowe, odpowiadające za 39% sprzedaży spółki. Największy, ponad 200% wzrost sprzedaży, do 11,9 mln zł, VIGO Photonics zrealizowało w tym okresie w segmencie detektorów do zastosowań wojskowych, których udział w całkowitej sprzedaży spółki zwiększył się do blisko 37%. Na trzecim miejscu sprzedażowego rankingu, z wynikiem 4,3 mln zł, uplasowały się detektory wykorzystywane w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa transportu.

Na wzrost przychodów VIGO Photonics w minionym półroczu r. złożył się również rozwój nowego obszaru biznesowego VIGO Photonics – produkcji warstw epitaksjalnych. Przychody ze sprzedaży materiałów półprzewodnikowych, wykorzystywanych w szerokim spektrum urządzeń fotonicznych, wyniosły w analizowanym okresie 1,7 mln zł, wobec 0,7 mln zł w I półroczu 2020 r.

Wzrostowi sprzedaży produktów VIGO Photonics towarzyszy utrzymanie wysokiej rentowności biznesu. Rentowność Spółki utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Rentowność EBITDA za I połowę 2021 r. wyniosła 43,3 %, a rentowność netto – 38,1%.