Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała o przyznaniu w 2017 r. Nagrody Nobla z dziedziny fizyki trójce amerykańskich naukowców: Rainera Weissa, Barryego C. Barisha oraz Kipa S. Thorne, wyróżniając ich za badania nad falami grawitacyjnymi w kosmosie.

Detektor LIGO, który potwierdził istnienie fal, wykorzystuje m.in. półprzewodniki produkowane przez polską spółkę VIGO Photonics.  – W imieniu VIGO Photonics i całego zespołu tworzących spółkę naukowców serdecznie gratulujemy laureatom tegorocznego Nobla z fizyki. Potwierdzenie istnienia fal grawitacyjnych to prawdziwie przełomowe okrycie, zmieniające nasze patrzenie na świat i granice tego, co jest możliwe w fizyce. Jesteśmy dumni, że jako VIGO Photonics wnieśliśmy swój wkład w ten projekt – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics S.A.

LIGO, detektor fal grawitacyjnych, który umożliwił potwierdzenie istnienia przewidzianych przez Alberta Einsteina zaburzeń pola grawitacyjnego, oraz jego europejski odpowiednik – VIRGO, wykorzystują detektory produkowane przez spółkę z Ożarowa Mazowieckiego. Użyto je w systemie kompensacji deformacji kształtu luster rozgrzewanych przez laser służący do pomiaru fal grawitacyjnych o gigantycznej mocy 1MW. Wyeliminowano w ten sposób istotne zakłócenia detekcji fal grawitacyjnych, co warunkowało sukces projektów.

Adam Piotrowski podkreśla, że detektory VIGO zostały wykorzystane w projektach LIGO i VIRGO ze względu na ich wysoką jakość. – Przez szereg lat współpracowaliśmy z zespołem stojącym za budową detektorów fal grawitacyjnych LIGO i Advanced LIGO, dostarczając im kolejne, coraz doskonalsze generacje zaawansowanych detektorów podczerwieni. Od blisko 30 lat jesteśmy obecni na amerykańskim rynku, utrzymując, poprzez naszą sieć sprzedażową i kontakty naukowe, bardzo ścisłe relacje z amerykańskim środowiskiem akademickim. VIGO Photonics  jest angażowana w bardzo wielu projektach naukowych prowadzonych przez największe amerykańskie uczelnie, z MIT (Massachusets Institute of Technology), Caltech (California Institute of Technology) czy Princeton University na czele, uczestnicząc w rozwiązywaniu naukowych wyzwań na etapie koncepcyjnym i wnosząc nasz realny wkład często przełomowe projekty – mówi Adam Piotrowski.