home-icon/Home / Podsumowanie wyników finansowych VIGO Photonics za 2023 rok

Podsumowanie wyników finansowych VIGO Photonics za 2023 rok

 • Przychody 2023: 75,4 mln zł (+11,1% r/r), wzrost przychodów dzięki kluczowym
  segmentom: przemysłowym i wojskowym
 • W 2024 roku spółka koncentrować się będzie na projektach prorozwojowych –
  rozwoju sprzedaży w tradycyjnym biznesie ze szczególnym uwzględnieniem
  rynku USA, rozwoju technologii matrycowych oraz projektu HyperPIC

VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów i modułów detekcyjnych średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych opublikował wyniki za IV kwartał oraz cały rok 2023.

W IV kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody VIGO Photonics wyniosły 21,8 mln zł (+7,3%r/r),i były na zbliżonym poziomie do rekordowego w historii spółki IV kwartału 2021 (22,2 mln zł).

Łącznie w całym 2023 roku skonsolidowane przychody VIGO Photonics wyniosły 75,4 mln zł (+11,1% r/r), skorygowana EBITDA 20,0 mln zł (+33,8% r/r) i skorygowany zysk netto 11,2 mln zł (+47,1% r/r).
Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w 2023 roku wyniosła ok. 49%.

Struktura przychodów 2024
W 2023 roku VIGO zanotowało wzrosty sprzedaży rok do roku w segmentach przemysłowym, wojskowym oraz materiałów półprzewodnikowych. Sprzedaż w segmencie transportowym była porównywalna rok do roku, natomiast segment nauka i medycyny zanotował mniejszą sprzedaż r/r.

W 2023 największy pod względem udziału w sprzedaży VIGO segment przemysłowy zanotował wzrost przychodów o ok. 11% r/r do 44,7 mln zł, przede wszystkim dzięki dobrej sprzedaży w USA (detektory do analizy gazów, np. metanu), Europie (przemysł półprzewodnikowy) oraz Azji (urządzenia pomiarowe).

Przychody segmentu wojskowego w tym okresie wyniosły 11,9 mln zł i wzrosły o 47% r/r, przede wszystkim dzięki zwiększonej sprzedaży na potrzeby polskiej armii.

W segmencie transportowym przychody wyniosły 7,9 mln zł (+1% r/r), dzięki zamówieniom z rynku azjatyckiego (głównie Chin). Segment nauka i medycyna zanotował spadek sprzedaży r/r o 34% do 4,7 mln zł.

Segment materiałów półprzewodnikowych zanotował wzrost sprzedaży o prawie 50% r/r do 6,1 mln zł, m.in. dzięki zamówieniom na struktury QCL (Kwantowe Lasery Kaskadowe) oraz do półprzewodnikowych magazynów energii.

W 2023 istotną dynamikę wzrostu (+47% r/r) miał segment wojskowy. Trend wzrostowy w tym segmencie jest związany z rosnącymi wydatkami państw na obronność, czego efekty widoczne są w przychodach segmentu już od kilku kwartałów.

Pod względem geograficznym w 2023 roku znacząco wzrosły przychody z rynku amerykańskiego (+74% do 11,7 mln zł) oraz rynku polskiego (+38% r/r do poziomu 5,8 mln zł, segment wojskowy). Na obecnie największym pod względem udziału w strukturze sprzedaży rynku europejskim VIGO przychody wzrosły r/r o 9%, natomiast przychody z rynku azjatyckiego spadły o ok. 22% r/r.

Bieżąca wartość zamówień
Łączna wartość zamówień i kontraktów na koniec I kwartału 2024 roku wynosi blisko 38 mln zł (w tym 21,5 mln zł w potwierdzonych zamówieniach dostawy, w porównaniu do 17,6 mln zł na koniec
analogicznego okresu roku ubiegłego oraz dodatkowo 16,4 mln zł w pozostałych do realizacji kontraktach na lata 2023-2025). Kwota ta nie uwzględnia kontraktu z podmiotem z grupy PGZ podpisanym w sierpniu 2023.

Miniony rok, to okres w którym wydarzyły się istotne zdarzenia, związane z rozwojem naszej firmy. W czerwcu 2023 otrzymaliśmy informację z Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu pomocy publicznej w
wysokości do 102,9 mln EUR w ramach europejskiego mechanizmu IPCEI ME/CT na realizację projektu HyperPIC, którego głównym celem jest stworzenie kompletnej, generycznej platformy technologicznej
integrującej kluczowe elementy łańcucha wartości układów fotoniki scalonej (PIC) na zakres średniej podczerwieni. Z kolei w listopadzie ub. r. przeprowadziliśmy z sukcesem emisję akcji serii F, z której pozyskaliśmy prawie 63 mln zł na przyśpieszenie rozwoju w kluczowych segmentach – rozwijaniu sprzedaży w tradycyjnym segmencie detektorów i modułów detekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, projektu matrycowego, a także wspomnianego projektu HyperPIC. To są nasze priorytety na rok 2024 i kolejne lata – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics.

Emisja Akcji serii F
W listopadzie 2023 Spółka przeprowadziła emisję 145.799 akcji serii F, z której pozyskała prawie 63 mln zł brutto. Z pozyskanych środków finansowane będą inicjatywy rozwojowe, w tym inwestycje w rozwój własnych struktur sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem rynku amerykańskiego, rozwój technologii i działalności w obszarze technologii matryc detektorów podczerwieni, a także technologii fotonicznych układów scalonych (PIC), w tym pierwszej fazy projektu HyperPIC zaliczonego do IPCEI przez KE.

Perspektywy na kolejne okresy

 • Rozwój sprzedaży w Stanach Zjednoczonych

Spółka intensywnie rozwija swoje siły sprzedażowe w Stanach Zjednoczonych, identyfikując bardzo duży potencjał rynku wojskowego, a także przemysłowego.

Obecnie w USA zatrudniony jest 4-osobowy zespół operacyjny z wiedzą w obszarze przemysłu oraz wojskowości, a także spełniający wymagania dotyczące dostępu do informacji niejawnych i cyberbezpieczeństwa. Spółka planuje zwiększyć jeszcze zatrudnienie w USA do łącznie 7 osób. Dodatkowo planowane jest zacieśnienie współpracy z amerykańskim środowiskiem naukowym oraz uruchomienie wspólnych projektów rozwojowych, co powinno przyspieszyć tempo opracowywania nowych produktów dla klientów amerykańskich, zwłaszcza dla przemysłu zbrojeniowego.

 •  Projekt matryc detektorów podczerwieni

Spółka realizuje także projekt związany z rozwojem technologii matryc detektorów podczerwieni do zastosowań cywilnych i wojskowych oraz uruchomieniem seryjnej produkcji. Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami. Spółka planuje rozpocząć produkcję prototypów do testów wojskowych w II połowie 2024 roku, a produkcję seryjną w roku 2025, ze stopniowym zwiększaniem produkcji w roku 2026.

W 2023 roku VIGO podpisało list intencyjny z PCO dotyczący wdrożenia matryc podczerwieni do masowej produkcji i zastosowania w wozach bojowych polskiej armii. Obecnie w projekcie trwa faza R&D.

 • Projekt HyperPIC

W lutym 2024 projekt spółki projektu spółki „HyperPIC – Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Projekt będzie realizowany w ramach zintegrowanego, europejskiego projektu IPCEI ME/CT (Important Projects of Common European Interest on Microelectronics and Communication Technologies). Spółka spodziewa się, że finalna umowa z NCBiR zostanie podpisana w najbliższym czasie.

Realizacja projektu przyśpieszy rozwój fotonicznych technologii czujnikowych i w efekcie umożliwi dostarczenie na rynek nowej klasy układów fotoniki scalonej do zastosowań sensorycznych. W konsekwencji możliwe będzie stosowanie pojedynczych chipów o zaawansowanych funkcjonalnościach sensorycznych w przedmiotach codziennego użytku (smartfony, urządzenia wearables, AGD, pojazdy).

WYDARZENIA BRANŻOWE

 • W 2023 roku VIGO Photonics uczestniczyło w następujących wydarzeniach branżowych:
 • SPIE Photonics West (USA) – największa branżowa konferencja fotoniczna na świecie
 • Smart City Summit (Tajwan)
 • Dni Przemysłu Kosmicznego (Polska)
 • Targi SPIE Optics and Optoelectronic (Czechy)
 • Infrared Colloquium (Niemcy)
 •  LASER World of Photonics (Niemcy) – największa konferencja branżowa w Europie
 • Webinarium poświęcone detektorom III-V organizowane wspólnie z Photonics Media
 • Konferencja branżowa OPIE (Japonia)
 • Photonics 21 Partnership Annual Meeting 2023 (Belgia)
 • International Day of Light (Polska)
 • SEMICON West (USA)
 • Korea – Poland Business Forum (Polska)
 • Poland – Taiwan Busines Round Table (Polska)
 • MSPO Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (Polska)
 • SEMICON Taiwan (Tajwan)
 • DSEI (Anglia)
 • EPIC Technology Meeting on Photonics in Defense (Polska)
 • RAPID Research and Application of Photonics in Defence (USA)
 • Webinarium poświęcone detektorom podczerwieni do analizy gazów organizowane wspólnie z organizacją Laser Focus World
 • CIOE China International Optoelectronic Expo (Chiny)
 • CEM Emission Monitoring (Hiszpania)
 • TRAKO (Polska)
 • Poland – Switzerland Economic and Technological Forum (Szwajcaria)
 • EU Regional Conference “New Perspective, New Oppourtunities 2021-2027” (Polska)
 • Photonics Days Berlin (Niemcy)
 • EPIC Technology Meeting for Quantum Technology (Niemcy)
 • Seul ADEX (Korea)
 • EPIC New Product Release
 • Konferencja Optoelektroniczna (Polska)
 • SEMICON Europa (Niemcy)
 • IPC IEEE Photonics Society Conference (USA)
 • Intelligent Rail Summit (Polska)
 • IR Fair (Japonia)
 • Combat Aeroterrestre 2035 (Francja)

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Piotr Piotrowski, cc group

piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709