VIGO Photonics S.A. oraz VIGO WE INNOVATION Sp. z o.o. podpisało porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną.

Podpisanie porozumień zostało poprzedzone spotkaniem, w którym uczestniczyli ze strony WAT – rektor-komendant płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło, kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego WTC ppłk dr hab. inż. Piotr Martyniuk, dyrektor Centrum Transferu Technologii dr inż. Adam Bartnicki, kierownik Działu Rozwoju mgr Sławomir Zapała; ze strony VIGO Photonics S.A. – prezes Zarządu dr inż. Adam Piotrowski, dyrektor finansowy Łukasz Piekarski; ze strony VIGO WE INNOVATION – prezes Zarządu Wojciech Smoliński.

VIGO Photonics S.A. z Wojskową Akademią Techniczną współpracuje od wielu lat. Porozumienie zostało podpisane w celu określenia ram prawnych tej współpracy oraz doprecyzowania jej zakresu.  Współpraca dotyczyć będzie głównie realizacji prac naukowo-badawczych i rozwojowych w zakresie techniki podczerwieni. Kolejnym obszarem współpracy są wspólne inwestycje w infrastrukturę badawczą. VIGO Photonics wspólnie z Zakładem Fizyki Ciała Stałego Wydziału Nowych Technologii i Chemii od 2003 r. posiadają wspólne laboratorium osadzania warstw HgCdTe techniką MOCVD. W 2015 r. uruchomiono wspólne stanowisko do osadzania warstw epitaksjalnych materiałów AIIIBV techniką MBE. Oprócz inwestycji, współpraca dotyczy również rozwoju młodych kadr. Każdego roku studenci WAT odbywają praktyki w firmie VIGO Photonics S.A., gdzie posiadają dostęp do najnowszych technologii.

Spodziewanymi efektami tej współpracy są nowe produkty i technologie, które z pomocą inkubatora VIGO WE INNOVATION Sp. z o.o. mogą mieć duże szanse na wdrożenie w skali przemysłowej. W ramach podpisanego porozumienia interesanci deklarują wzajemne wspieranie przedsięwzięć technologicznych i analizę możliwości ich komercjalizacji, jak również organizowanie wspólnych konferencji, warsztatów i szkoleń dotyczących komercjalizacji.