Kolejny miesiąc budowy już za nami! Nowy budynek produkcyjny naszej firmy stale rośnie, by w nieodległej przyszłości spełniać rosnące zapotrzebowania na detektory podczerwieni VIGO Photonics.

Rozbudowa umożliwi produkcję na poziomie 100 000 detektorów rocznie, co oznacza zwiększenie mocy produkcyjnych dziesięciokrotnie w stosunku do obecnych możliwości.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego etapu budowy:
http://youtu.be/fmzOGBgILlc

POIR 03.02.02-00-0209/16-00

Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką