Producent najbardziej zaawansowanych detektorów średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych nie zwalnia tempa. VIGO Photonics w I kwartale 2021 r. zwiększył sprzedaż o blisko 18%, do rekordowych 14,6 mln zł. Kluczowy wpływ na osiągnięte wyniki miała rekordowa sprzedaż do firm z branży zbrojeniowej, jak również wyższe przychody w segmencie przemysłowym oraz bezpieczeństwa transportu.

Mocny początek roku VIGO Photonics- Rekordowy 2020 rok zdecydowanie nie wyczerpał potencjału VIGO Photonics do dalszego dynamicznego wzrostu skali działalności. Pierwszy kwartał nowego roku zamknęliśmy z nowym rekordem sprzedażowym, utwierdzającym nas w przekonaniu, że niezależnie od niesprzyjających warunków zewnętrznych związanych z pandemią mamy wszelkie predyspozycje ku temu, by 2021 r. istotnie zwiększyć skalę naszej działalności. Motorem wzrostu VIGO Photonics w 2021 r., oraz latach kolejnych, będą w naszej ocenie zarówno rosnące obroty z dotychczasowymi kluczowymi klientami, których produkty, oparte o rozwiązania VIGO Photonics, zyskują na popularności, jak również poszerzenie grona naszych partnerów – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

Największym odbiorcą produktów VIGO Photonics w I kwartale br. był przemysł. Sprzedaż detektorów oraz sensorów podczerwieni dla aplikacji przemysłowych, adresowana do zróżnicowanego grona kilkudziesięciu kontrahentów, wzrosła w analizowanym okresie o 4%, do 5,4 mln zł.

Drugą pod względem wielkości sprzedaży grupą odbiorców detektorów VIGO w minionym kwartale były firmy z branży zbrojeniowej, z francuskim Safran Aerotechnics na czele. Segment ten odpowiadał za 34% przychodów firmy w I kw. 2021 r. Realizacja zamówień od francuskiej Grupy oraz innych klientów w Europy pozwoliła zwiększyć przychody segmentu aż o 462%, do 5,0 mln zł.

Trzecią pozycję rankingu sprzedażowego VIGO Photonics w minionym kwartale zajął segment detektorów wykorzystywanych w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa transportu. Przychody ze sprzedaży produktów wykorzystywanych m.in. w systemach do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości oraz do wykrywania pożarów w pociągach wyniosły 2,4 mln zł, odpowiadając za 16% całkowitej sprzedaży okresu.