Rewolucyjne odkrycie inżyniera fizyki doprowadziło do istotnych zmian w dziedzinie nauki. Odkrycie to niewątpliwie miało znaczący wpływ na życie pojedynczych jednostek, ale i całych społeczeństw.

Światło towarzyszy człowiekowi od milionów lat. Lata ognisk, łuczyw, kaganków czy pochodni zostały zastąpione przez lampy i żarówki.  Ewolucja światła i  zaangażowanie społeczne sprawiło, że obecnie możemy żyć w czasach światła i rozwijać możliwości, jakie niesie za sobą wykorzystanie światła w różnych dziedzinach życia.

Międzynarodowy Dzień Światła jest globalną inicjatywą, która podkreśla znaczącą rolę światła w nauce, kulturze i sztuce, edukacji, a także w obszarach nauki, medycyny, komunikacji czy energii. Rozwój tych dziedzin pomaga w realizacji celów, dotyczących podnoszenia jakości życia ludzi, opieki zdrowotnej czy warunków sanitarnych, a także dostępu do nowoczesnych źródeł energii.

Więcej informacji:

https:/www.lightday.org/

https:/m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=uf-9ALTf6Tk