Motorem wzrostu przychodów i zysków w minionym kwartale była sprzedaż detektorów do odbiorców z szeroko pojętego segmentu przemysłowego. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie wzrosły w I kw. 2019 r. o 61%, do 7,9 mln zł, odpowiadając za 68% wypracowanych przychodów spółki w tym okresie. Detektory VIGO Photonics wykorzystywane są m.in. do produkcji urządzeń do kontroli jakości powietrza i detekcji gazów, przy kontroli pracy laserów czy w przemyśle półprzewodnikowym. – Potencjał tego segmentu naszego biznesu buduje zdywersyfikowane, systematycznie poszerzane grono perspektywicznych partnerów, gros z których w okresu na okres składa coraz większe zamówienia na nasze produkty. Tak zróżnicowana struktura odbiorców i produktów bazujących na naszych detektorach przekłada się na stabilny, podlegający mniejszym wahaniom niż w innych obszarach naszego biznesu, wzrost sprzedaży w segmencie przemysłowym. W ostatnich trzech latach średnia stopa wzrostu sprzedaży w segmencie wyniosła 25%. Mamy potencjał, by 2019 r. zamknąć ze zbliżoną dynamiką wzrostu – mówi Adam Piotrowski, prezes zarządu VIGO Photonics.

Na drugim miejscu sprzedażowego podium, z 25% udziałem, zajęły detektory znajdujące zastosowanie w systemach bezpieczeństwa transportu, produkowane m.in. przez amerykańską grupą Catepillar. Sprzedaż w tym segmencie w minionym kwartale zwiększyła się o 55%. W ocenie prezesa giełdowej spółki VIGO Photonics ma potencjał, by również w skali całego odnotować wzrost sprzedaży w tym segmencie. – Oczekujemy, że realizacja zamówień w ramach już zawartych kontraktów z grupą Catepillar pozwoli nam na osiągnięcie obrotów z tym kontrahentem co najmniej na ubiegłorocznym poziomie. Motorem wzrost segmentu może być wzrost sprzedaży naszych produktów do chińskich producentów systemów bezpieczeństwa kolei, współpraca z którymi obiecująco się rozwija – komentuje Adam Piotrowski. 

Na trzecim miejscu, pod względem wielkości obrotów w I kw. 2019 r. uplasował się segment naukowy, skupiający prywatne i publiczne ośrodki badawcze i naukowe. Sprzedaż detektorów w tym segmencie odpowiadała za ok. 4% przychodów w minionym okresie.

Poza podium sprzedażowym w minionym okresie uplasował się segment wojskowy, jeden
z głównych odbiorców produktów VIGO Photonics. Jak wyjaśnia Adam Piotrowski, wpływ na to ma przesunięcie, na drugą połowę 2019 r., realizacji zamówień dla największego z kontrahentów spółki, francuskiej firmy Zodiac Aerotechnics. – Zakładamy, iż segment wojskowy będzie jednym z głównych motorów wzrostu wyników w drugiej połowie roku – podsumowuje prezes VIGO Photonics.