10 kwietnia dwoje naszych pracowników otrzymało z rąk Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta dyplom doktora nauk technicznych.

– Świeżo mianowani doktorzy – Agnieszka Rodziewicz oraz Tomasz Drobiazg są niezwykle pracowitymi i ambitnymi ludźmi. Organizacja produkcji wprowadzana przez Agnieszkę Rodziewicz ma istotny wpływ na rozwój naszej firmy, a praca Tomasza Drobiazga dotycząca tworzenia nowych filtrów optycznych dla detektorów podczerwieni, przyczynia się do ulepszenia naszych produktów. Serdecznie im gratuluję i jest mi niezmiernie miło, że chcą dzielić się z nami zdobytą wiedzą i doświadczeniem – podsumowuje Prezes Adam Piotrowski.

Promotorem Pani Agnieszki Rodziewicz był prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk, Instytut Technik Wytwarzania, Wydział Inżynierii Produkcji.
Promotorem Pana Tomasza Drobiazga była prof. dr hab. Małgorzata Igalson, Zakład III Półprzewodników, Wydział Fizyki.

W imieniu całej firmy serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!