home-icon/Home / Janusz Kubrak, wieloletni pracownik VIGO, odchodzi na emeryturę i rezygnuje z zasiadania w Radzie Nadzorczej

Janusz Kubrak, wieloletni pracownik VIGO, odchodzi na emeryturę i rezygnuje z zasiadania w Radzie Nadzorcze

W dn. 31 maja br. rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej VIGO Photonics złożył Janusz Kubrak, prawie od początku istnienia VIGO związany z firmą. Rezygnacja spowodowana jest względami osobistymi – przejściem na emeryturę i rezygnacją z aktywności zawodowych.

 

Janusz Kubrak dołączył do zespołu VIGO w 1989 roku, dwa lata po założeniu firmy przez prof. Józefa Piotrowskiego. Do 2002 roku pracował jako Kierownik Wydziału Powłok Optycznych VIGO Photonics sp. z o.o. W latach 2006 – 2014 pełnił funkcję Wiceprezesa a następnie Prezesa VIGO SL Sp. z o.o. (innowacyjnej spółki technologicznej wydzielonej z VIGO Photonics). Janusz Kubrak jest członkiem Photonics Society of Poland. Zasiadał w Radzie Nadzorczej VIGO Photonics S.A. a później VIGO Photonics S.A. od 2014 roku do końca maja 2023.

 

Jednym z jego najważniejszych osiągnięć naukowo-badawczych w VIGO było opracowanie technologii związanych z interferencyjnymi powłokami antyrefleksyjnymi i filtrowymi dla zakresu podczerwieni.

 

W tym roku minęły 34 lata odkąd dołączyłem do VIGO, tworząc firmę z prof. Józefem Piotrowskim praktycznie od początku. Jestem dumny z tego, że mogłem być częścią niewątpliwego sukcesu naukowego i  technologicznego jakie odniosło VIGO na przestrzeni tych lat. Pracę w VIGO rozpocząłem w 1989 roku, a  moim pierwszym zadaniem było zorganizowanie laboratorium oraz opracowanie konstrukcyjne i technologiczne wielowarstwowych powłok interferencyjnych umożliwiających filtrację promieniowania w różnych zakresach spektralnych. Wraz z zespołem opracowałem i wdrożyłem szereg powłok  interferencyjnych w zakresach spektralnych od UV do IR, używanych m.in. w produkcji zimnych luster czy filtrów konwersji temperatury barwowej do lamp chirurgicznych oraz specjalistycznych powłok na sprzęcie medycznym i pomiarowym. Nasze ówczesne wdrożenia zaowocowały rozpoczęciem regularnej współpracy z przemysłem medycznym – mówi Janusz Kubrak, były członek Rady Nadzorczej VIGO Photonics i wieloletni pracownik firmy.

 

Inne ciekawe rozwiązania wdrożone przez nasz zespół to powłoki antyrefleksyjne na szkłach okularowych, co umożliwiło nam wejście na polski rynek okularowy i miało istotny wpływ na przychody spółki w tamtym czasie. To był fascynujący okres kiedy mogliśmy zaoferować ludziom produkt umożliwiający prowadzenie samochodu w okularach bez rozbłysków – coś co obecnie jest już standardem – dodaje Janusz Kubrak.

 

Na początku mojej pracy w VIGO, zespół spółki stanowiło ok. 30 osób. Oferowaliśmy wtedy innowacyjne, ale też bardzo drogie detektory, a sprzedaż tym okresie wspomagały projekty z zakresu technologii powłok interferencyjnych. W kolejnych latach rozwijaliśmy się, nawiązując współpracę z Przemysłowym Centrum Optyki (PCO) oraz Wojskową Akademią Techniczną.  Wejście Polski do UE otworzyło nas na rynki zagraniczne, co spowodowało dynamiczny wzrost sprzedaży, a jego jednym z efektów było wejście spółki na GPW w 2014 roku. Ostatnie lata to z kolei perturbacje związane najpierw z pandemią, a potem wojną w Ukrainie – wzrost kosztów oraz trudności w dostępnie do komponentów. Odpowiedzią Zarządu i Rady Nadzorczej była głęboka profesjonalna analiza i diagnoza przyczyn tychże trudności. Wprowadziliśmy istotne zmiany organizacyjne, w tym w sposobie zarządzania. Rozszerzenie składu Zarządu i precyzyjne zdefiniowanie roli poszczególnych członków pozwala teraz na skuteczne  usuwanie  istniejących  problemów, a realne  perspektywy uzyskania grantów UE na badania i rozwój są jedną z podstaw do patrzenia z optymizmem w przyszłość – podkreśla Janusz Kubrak.

 

Dziękuję  Radzie Nadzorczej firmy za wieloletnią  współpracę. Spotkania RN były zawsze dla mnie interesującym i pouczającym doświadczeniem. Niestety względy osobiste uniemożliwiają mi dalsze uczestniczenie w posiedzeniach Rady – dodaje Janusz Kubrak.

 

W imieniu swoim, zarządu, Rady Nadzorczej i wszystkich obecnych i byłych pracowników VIGO chciałbym podziękować Januszowi za 34  lata pracy na rzecz rozwoju technologicznego, produktowego i biznesowego VIGO. Przez ten czas VIGO stało się niekwestionowanym liderem technologicznym w zastosowaniach średniej podczerwieni, gotowym do dalszego rozwoju na fali długoterminowych megatrendów widocznych w światowej gospodarce. Wkład Janusza w rozwój VIGO jest nieoceniony. Dzięki niemu VIGO przez lata uchodziło nie tylko za specjalistów od detekcji podczerwieni ale również za specjalistów od najlepszych w Polsce powłok optycznych. Do dziś w najbardziej specjalistycznych detektorach używamy powłok opracowanych przez dr Janusza Kubraka – mówi Adam Piotrowski, prezes zarządu VIGO Photonics.

 

Jeszcze raz bardzo dziękuję za jego wkład w rozwój naszej firmy i budowę solidnych fundamentów do dalszej dynamicznej ekspansji produktowej i geograficznej. Nasze detektory obecne są na całym świecie w wielu dziedzinach gospodarki  – przemyśle, transporcie, wojsku, nauce, ochronie środowiska itp. Detektory VIGO latają nawet w kosmos w historycznych misjach, takich jak Artemis czy też wysłanie łazika Curiosity na Marsa pomagając monitorować kluczowej funkcje i parametry. Praca Janusza jest niewątpliwą częścią tego sukcesu. – podkreśla Adam Piotrowski.

 

Janusz Kubrak w 1966 roku uzyskał stopień magistra na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Fizyka, a w 1980 roku obronił prace doktorską na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej.

 

Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza VIGO Photonics S.A. składa się z 5 do 7 członków. Po rezygnacji p. Janusza Kubraka Rada Nadzorcza składa się obecnie z 5 członków.

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA KORPORACYJNE VIGO PHOTONICS S.A.

  • 14 czerwca br. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIGO Photonics S.A.

 

  • Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2023 zaplanowana jest na 19 września 2023