IV Konferencja Optoelektroniczna już za nami. W tegorocznej edycji Prelegenci podejmowali temat potencjału fotoniki w służbie bezpieczeństwa kraju i obywateli oraz przyszłości i wyzwań, jakie stoją przed polską fotoniką w XXI wieku.

Wśród prezentowanych na konferencji tematów, znalazły się m.in.:

– fotonika w cyberbezpieczeństwie i telekomunikacji;

– fotonika w systemach obrazowania i sensorach.

 

Pracownik VIGO Photonics – Jacek Kułakowski, wygłosił prezentację pt: „Materiały półprzewodnikowe dla bezpieczeństwa i obronności”. Wydarzeniu towarzyszyła również wystawa gdzie zostały zaprezentowane detektory i moduły podczerwieni VIGO Photonics.

IV. Konferencja Optoelektroniczna została objęta Honorowym Patronatem Ministra Obrony Narodowej i Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji:
http://www.optoelektroniczna.pl