Jądrem nowej linii produkcyjnej uruchamianej w zakładzie VIGO Photonics jest nowoczesny reaktor epitaksjalny AIX 2800 G4 firmy Aixtron, służący do wydajnej produkcji, metodą MOCVD, płytek półprzewodnikowych ze związków chemicznych z grup III i V układu okresowego pierwiastków. Materiały półprzewodnikowe, które będzie seryjnie produkować VIGO Photonics, znajdą zastosowanie przy produkcji laserów i fotodetektorów, w coraz większym stopniu wykorzystywanych w elektronice użytkowej oraz w motoryzacji. – Sprzedaż seryjnie produkowanych materiałów półprzewodnikowych to jeden z filarów strategii rozwoju VIGO Photonics na najbliższe lata. Nowy obszar biznesu wprowadza nas na rynek produktów masowych, o dynamicznie rosnącej wielkości i zdecydowanie atrakcyjnych marżach. Wierzymy, że seryjna produkcja materiałów dla fotoniki stworzy dla nas również nowe szanse biznesowe w segmencie produkcji detektorów podczerwieni dzięki bliższej współpracy z producentami laserów i fotodetektorów innego typu – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

Włodzimierz Strupiński, szef nowoutworzonego wydziału epitaksji, kierujący nowym obszarem biznesu VIGO Photonics, informuje, że produkcja materiałów rozpocznie się w najbliższych tygodniach. – W związku z dużym zainteresowaniem naszą ofertą już na tym etapie będziemy realizować pierwsze, ograniczone, dostawy materiałów dla wybranych odbiorców. Zgodnie z harmonogramem projektu start seryjnej produkcji nastąpi na początku 2020 r. Nasza oferta adresowana jest do odbiorców na całym świecie, tym niemniej za szczególnie perspektywiczne  uznajemy rynki azjatyckie, z rynkiem chińskim na czele.

Produkowane przez VIGO Photonics materiały półprzewodnikowe będą miały szerokie zastosowanie w fotonice. Jednym z najbardziej biznesowo atrakcyjnych obszarów zastosowania materiałów półprzewodnikowych jest produkcja laserów VCSEL, znajdujących coraz to nowe zastosowania m.in. w motoryzacji (lidarowe urządzenia wspomagające, samochody autonomiczne), robotyce, nowoczesnym druku czy w dronach. Mnogość i masowość zastosowań urządzeń bazujących na materiałach półprzewodnikowych z grup III i V sprawia, iż nowy segment działalności VIGO Photonics ma duży potencjał rozwoju i dynamicznego wzrostu w krótkim okresie – ocenia Włodzimierz Strupiński.