11,73 mln zł przychodów ze sprzedaży VIGO Photonics w I kwartale 2022

 

VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów średniej podczerwieni, modułów im dedykowanych oraz materiałów półprzewodnikowych, wypracował w I kwartale 2022 r. blisko 11,73 mln zł przychodów ze sprzedaży, względem 14,58 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Główny wpływ na osiągnięte w tym okresie wyniki miał zaplanowany i zapowiedziany wcześniej rozruch nowej inwestycji zaplecza technologicznego i clean roomu. Przychody z segmentu modułów detekcyjnych wyniosły 11,19 mln zł, zaś z materiałów półprzewodnikowych ponad 0,53 mln zł. Najwyższy wzrost sprzedaży o 53,1% r/r do poziomu 8,33 mln zł VIGO Photonics wygenerowało w aplikacjach przemysłowych. Podtrzymana pozostaje opublikowana w strategii rozwoju prognoza przychodów Spółki na 2022 rok wynosząca 80 mln zł.

 

Niższe przychody ze sprzedaży VIGO Photonics o 19,6% w porównaniu do I kwartału 2021 r. wynikały z rozruchu realizowanej rozbudowy zaplecza technologicznego, w tym clean roomu i związanej z tym konieczności okresowego wstrzymania części procesów produkcyjnych, co było przez Spółkę zaplanowane i wcześniej zapowiedziane. Spółka na ten czas zabezpieczyła się i korzystała z materiałów wyprodukowanych na ten cel w IV kwartale 2021 r. Zarząd VIGO Photonics podtrzymuje osiągnięcie zapowiedzianego w nowej strategii rozwoju poziomu przychodów ze sprzedaży na 2022 r. w wysokości 80 mln zł.

 

– Wyniki pierwszego kwartału są bardzo dobre mimo widocznego w nich zapowiadanego wpływu czasowego wstrzymania produkcji. Przewidujemy, że ten efekt nie będzie już widoczny na poziomach sprzedaży generowanej w kolejnych kwartałach roku i postawiony cel 80 mln zł przychodów na koniec 2022 jest aktualny. Już teraz obserwujemy wzrost zamówień względem analogicznego okresu w roku poprzednim. Zamierzamy utrzymać ten trend, w czym na pewno pomoże uruchomienie w najbliższych dniach produkcji mało- i średnioskalowej w nowym clean roomie  – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics S.A.

 

W zakończonym kwartale br. najwyższy udział w strukturze przychodów miały kolejno aplikacje: przemysłowe 71,1%, transportowe 12,9%, naukowe i dla medycyny 9,1%, wojskowe 2,3%, pozostałe 0,1%. Udział materiałów półprzewodnikowych wyniósł 4,5%.

Najwyższe wzrosty sprzedaży VIGO Photonics wypracowało w aplikacjach: przemysł (+53,1%) oraz nauka i medycyna (+13,8%), w których nastąpił wzrost zamówień względem poprzedniego roku. W tym samym czasie istotnie zmniejszył się wolumen zamówień w aplikacji wojsko (-94,7%).

 

– W I kwartale br. pozyskaliśmy ogółem o ponad 30% więcej zamówień niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku.  W związku z bieżącym zakończeniem realizacji zleceń dla klientów z segmentu wojskowego, ta sprzedaż jest niższa r/r. Wrócimy do produkcji zamówień dla sektora wojskowego już w II kwartale 2022 r., aczkolwiek zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami te zamówienia są mniejsze niż w poprzednim roku. Nasz cel na najbliższe miesiące to konsekwentne zwiększanie zamówień we wszystkich aplikacjach, w tym zwłaszcza w segmencie przemysłowym – mówi Łukasz Piekarski, Członek Zarządu ds. finansowych VIGO Photonics S.A.

 

 

W 2021 r. VIGO Photonics wypracował najwyższe w swojej historii wyniki finansowe: 71,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (+33,8% r/r), 29,1 mln zł skorygowanej EBITDA (+19,1% r/r) oraz 24,3 mln zł skorygowanego (oczyszczony o wpływ odroczonego podatku dochodowego) zysku netto (+34,5% r/r) – z utrzymaną wysoką marżowością. Wzrost przychodów w minionym roku został osiągnięty dzięki zwiększonej sprzedaży produktów i usług w segmencie modułów detekcyjnych (+30,5% r/r) oraz w segmencie materiałów przewodnikowych (+125% r/r).

 

NOWE CELE W NOWEJ STRATEGII ROZWOJU

W 2021 r. VIGO przedstawiło nową, dwuetapową strategię rozwoju na lata 2021-2026, w której wyodrębnionych zostało 6 inicjatyw rozwojowych – obszarów technologicznych, mających umocnić pozycję Spółki jako jednego z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw na rynku. Do 2023 r. celem Spółki będzie kontynuacja rozpoczętych projektów B+R w zakresie technologii fotonicznych, układów scalonych, detektorów z materiałów III-V, epitaksji materiałów półprzewodnikowych oraz technologii źródeł podczerwieni. Rozwijana będzie baza technologiczna i techniczna. Strategia rozwoju pozwoli Spółce utrzymać 20-30% tempo rozwoju rocznie i ma przynieść przychody rzędu ok. 80 mln zł w 2022 r. i 100 mln zł w 2023 r. EBITDA na tym etapie ma urosnąć do ok. 40 mln zł za 2023 r. Drugi etap strategii będzie realizowany do 2026 r. włącznie i polegać będzie na realizacji wybranych inicjatyw rozwojowych.

 

 

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Beata Kowalczyk, cc group

beata.kowalczyk@ccgroup.pl, +48 605 959 539